Vesi, lämpöpatterin termostaatin putkiliitosvuoto

Kuvaus

Makuuhuoneen lämpöpatterin termostaatin putkiliitosvuoto.

Asukas havaitessaan vuodon soitti putkimiehelle, joka korjasi vuotavan putkiliitoksen.

Vettä oli valunut makuuhuoneen lautalattialle, lämpöpatterin edustalle ulkoseinän viereen n. 0,5 m2:n alalle.

Asukkaalta saadun tiedon mukaan ko. liitos oli vuotanut aiemminkin.

 

Rakenteet vahinkoalueella pääpiirteittäin:

Välipohjarakenteena alalaattapalkisto, rakennusjäte-eristeellä, lattiapinnoitteena lakattu ponttilauta, ulkoseinärakenne tiiltä, sisäpinnoitteena paperitapetti.

 

Makuuhuoneen lautalattiassa, lämpöpatterin kohdalla, oli havaittavissa kosteusvaurioon viittaavia jälkiä n. 0,5 m2:n alalla, lämpöpatterin termostaatin alapuolella. 

Lattialautojen saumat hammastaa, lautoihin kohdistuneen kosteusrasituksen johdosta.

Lattialautojen kiinnityskohdissa oli havaittavissa tummentumaa, mikä viittaa lautoihin aikaisemmin kohdistuneeseen kosteusrasitukseen.

Ulkoseinän alaosan tapetissa, oli havaittavissa vesivahinkoon viittaavia kosteusjälkiä ikkunasyvennyksessä.

 

Tämän vahinkotapahtuman, välipohja- ja ulkoseinärakenteen pintakosteustarkastuksissa havaittiin ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja lattialaudoissa, vuotokohdan alapuolella n. 0,5 m2:n alalla ja ulkoseinän alaosan tapetissa kosteusjälkien kohdalla.

Välipohjan eristetilan porareikämittauksista saatujen arvojen perusteella, välipohjaeriste oli kostunut vuotokohdan alapuolelta, ulkoseinän vierestä.

Tarkastushetkellä havaitut lattialautojen kosteusvauriot ”hammastus” ja todetut kohonneet kosteuslukemat, liittyvät tähän vahinkoon.

 

Suositukset:

Makuuhuoneen lautalattian avaus ja kastuneiden välipohjaeristeiden poisto vahinkoalueelta, n. 0,5 m2:n alalta.

Seinäpinnoitteiden poisto kastuneelta alueelta, ulkoseinän alaosasta.

Purkutöiden yhteydessä kantavien välipohjarakenteiden kosteustarkastukset, rakenteiden kuivaustarpeen määrittelemiseksi.

Kantavien rakenteiden koneellinen kuivaus tarvittaessa.

Purkukohde suojattava ja alipaineistettava.

 

Tehtyjä toimenpiteitä / makuuhuoneen patteriventtiilivuoto:

  • Purettu lattiaa eristeineen vuotokohdalta.
  • Purkukohteen suojaus ja alipaineistus.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 17 - 23h

Lisätietoja