Vesi, kylpyhuoneen lattiakaivon tulviminen

Kuvaus

Kylpyhuoneen lattiakaivo oli tulvinut kylvyn aikana ja vedet kulkeutunut kynnyksen yli eteis-, olohuone- ja makuuhuonetilaan.

 

Rakenne pääpiirteittäin:

Eteisen, olohuoneen ja makuuhuoneen lattiapinnoitteena laminaatti, jonka alla askeläänieriste ja alkuperäinen muovimatto sen alla oli huopamaista askeläänieristettä.

Välipohja betoninen uiva pintavalu noin 100 mm, emfa-levy sekä massiivibetonilaatta noin 150 mm.

Kylpyhuoneen seinät muurattuja, seinärakenne alkaa massiivisen betonilaatan päältä.

 

Hälytystyönä suoritettu kostuneilta osin lattia laminaatin purkutöitä sekä poistettu muovimattoa märältä alueelta, lopuksi asennettu koneellinen kuivaus.

 

Pintakosteusmittauksissa havaittiin ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja kylpyhuoneen ovikynnyksen edustalla eteisessä sekä olo- ja makuuhuoneen seinien vierustoilla.

 

Suoritettu vesikoe lavuaariin / viemäriin, noin 30 sekunnin vedenlaskun jälkeen alkoi lattiakaivossa vedenpinta nousemaan lattiatasoon.

Ilmoitettu taloyhtiön huoltomiehelle viemärin tukkeuma havainnosta, joka tilasi putkimiehen puhdistamaan viemäritukoksen.

Asukkaita kielletty käyttämästä suihkua ja lavuaaria ennen viemäri aukaistu. 

 

Suositukset:

Betonisen pintavalun ja askeläänieristeen poistamista kosteusmittauksissa havaitulta märiltä alueilta eteisestä, olo- ja makuuhuoneesta.

Purkukohteiden suojaus ja alipaineistus.

Purkutyön jälkeen asennetaan purkualueille koneellinen kuivaus.

 

Tulvinut vesi oli päässyt välipohjarakenteisiin suihkutilan seinän- ja betoni pintavalun välisestä saumasta.

 

Tehtyjä toimenpiteitä / kylpyhuoneen lattiakaivon tulviminen:

  • Alkutyöt tehty häly-työnä.
  • Hälyn jälkeen purettu kylpyhuoneen edustan lattioista pintalaatta ja askeläänieristettä märiltä osilta auki.
  • Kuivattu rakenteet.
  • Tarvittavat sähkö- ja putkipurkutyöt.
  • Suojattu ja alipaineistettu purkukohteet.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 56 - 61h

Lisätietoja