Vesi, kylpyhuoneen kuivauspatterin vuoto rakenteisiin

Kuvaus

Taloyhtiö tilasi kartoituksen kohteeseen, jossa kylpyhuoneen kuivauspatteri oli vuotanut tuloputken liitoksesta rakenteisiin.

Rakenteet pääpiirteittäin:
Välipohjarakenteena teräsbetonilaatta, kylpyhuoneen lattiapinnoitteena keraaminen laatoitus, seinät kiviainesta, jotka laatoitettu puoleen väliin, yläosa maalattu, katto maalipinnoitteella.

Suoritettu rakenteita rikkomaton pintakosteusmittaus kuivauspatterin vuodon johdosta.
Tarkastus hetkellä kuivauspatteri oli irrotettu ja vesijohdot tulpattu, putkimiehen toimesta.

Asukas kertoi veden vuotaneen kuivauspatterin ja tuloputken liitoksesta seinärakenteisiin.
Vuotokohdan seinärakenteessa sijaitsi putkilinja, jota seuraillen vuotovesi oli valunut alakerran kuivaushuoneeseen.
Suoritetussa pintakosteusmittauksessa havaittiin ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja kylpyhuoneen seinällä kuivauspatterin tuloputkesta lattiarajaan asti sekä alakerran kuivaushuoneen katossa putkien ympärillä.

Suositeltavat jatkotoimenpiteet:
Pinnoitteiden poisto vaurioituneilta alueilta kylpyhuoneen seinältä ja kuivaushuoneen kattopinnalta.
Kylpyhuoneen seinän koneellinen kuivaus sekä porareikä mittaukset kuivauksen jälkeen.
Kuivaushuoneen lattian pesu valumajäljistä.
Purkukohteiden suojaus ja alipaineistus.
Töiden edetessä saattaa ilmetä tarpeita lisätoimenpiteille.

Tehtyjä toimenpiteitä / kylpyhuoneen kuivauspatterin vuoto seinän sisään ja putkihormin pohjan kautta kellariin:
Purettu märiltä alueilta laatat ja maalitasoitteet.
Kuivattu rakenteet, suojattu ja alipaineistettu purkukohteet.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 14 - 19h

Lisätietoja