Vesi, kylpyhuoneen kuivauspatteri vuoto

Kuvaus

Vesikiertoisen kuivauspatterin putkiliitoksen kierreosa oli vuotanut vaurio huoneiston kylpyhuoneessa, välieteisen vastaisella seinällä.

Kuivauspatteri oli irrotettu ja putket tulpattu putkimiehen toimesta.

Vuotovesiä oli valunut välipohjarakenteen läpi alapuolella olevaan asuntoon.

      

Rakenteet vahinkoalueilla pääpiirteittäin:

Välipohjarakenteena alalaattapalkisto, rakennusjäte-eristeellä, väliseinät betonia / kevyt betonia.

Kylpyhuoneiden seinä- ja lattiapinnoitteena keraaminen laatta ja katoissa maali, kuivien tilojen seinä- ja kattopinnoitteena maali.

Vaurio huoneiston lattiapinnoitteena lautaparketti, alapuolisessaa huoneistossa laminaattiparketti.

Alapuolisen huoneiston välieteisen alas laskettu katto puu- / levyrakenteinen / komerotila.

 

Vaurio huoneisto:

Vuotokohdan vieressä, makuhuoneen vastaiselta seinältä laatoitus ja osin laattojen saumaus oli jätetty vajaaksi putkien takaa. 

Vuotokohdan alapuolelle sijoittuvien putkiläpivientien tiiviys puutteellinen.

Välieteisen puolella kuylpyhuoneen vastaisen seinän alaosassa, vuotokohdan alapuolella, oli havaittavissa maalipinnan kosteusvaurioita.

Rakenteiden kosteustarkastuksissa havaittiin ympäristöään huomattavasti korkeampia pintakosteusarvoja vuotokohdan alapuolella kylpyhuoneen / välieteisen seinässä ja kylpyhuoneen / makuuhuoneen seinässä.

Välieteisen lattialaudoissa, kylpyhuoneen seinän vieressä havaittiin niin ikään kohonneita kosteuslukemia.

Alapuolinen huoneisto:

Kylpyhuoneen seinän yläosassa, putkiläpivientien kohdalla ja keittiön kaapin sisällä kylpyhuoneen vastaisissa seinärakenteissa oli havaittavissa välipohjarakenteesta valuneiden vuotovesien aiheuttamia valumajälkiä.

Välieteisen kylpyhuoneen vastaisen seinän yläosassa oli havaittavissa maalipinnan kosteusvaurioita.

Välieteisen / keittiön oven karmilistoissa ja keittiökomeron karmilistoissa oli havaittavissa vuotovesien aiheuttamia kosteusvaurioita.

Rakenteiden kosteustarkastuksissa havaittiin ympäristöään huomattavasti korkeampia pintakosteusarvoja vuotokohdan alapuolella kylpyhuoneen / välieteisen seinässä, välieteisen alas lasketussa katossa, kylpyhuoneen / keittiön seinässä ja komeron seinissä.

Välieteisen laminaattiparketissa ja jalkalistassa, kylpyhuoneen seinän vieressä, keittiön oviaukolla havaittiin niin ikään kohonneita kosteuslukemia.

Vuotokohdan alapuolelle sijoittuvan kylpyhuoneen putkikoteloinnissa havaittiin kohonneita kosteuslukemia ja kylpyhuoneen kattopinnassa putkiläpivientien ympärillä havaittiin ympäristöään huomattavasti korkeampia pintakosteusarvoja.

 

Suositeltavat jatkotoimenpiteet:

Vaurio huoneisto:

Pinnoitteiden poisto kastuneelta alueelta kylpyhuoneen ja välieteisen seinästä.

Välieteisen lattian avaus ja välipohjaeristeiden poisto kastuneen seinärakenteen vierestä.

Liukuovikaapiston komeron irrotus kylpyhuoneen vastaiselta seinältä vuotokohdan vierestä, kaapiston takana / alla olevien seinä- ja välipohjarakenteen kosteustarkastusta varten.

Alapuolinen huoneisto:

Pinnoitteiden poisto kastuneelta alueelta kylpyhuoneen / välieteisen seinästä, kylpyhuoneen katosta, keittiön seinästä ja keittiön komerosta.

Kastuneiden / vaurioituneiden karmilistojen ja jalkalistan purku.

Kastuneen putkikoteloinnin purku kylpyhuoneesta.

Kastuneiden alakattorakenteiden purku välieteisestä.

Keittiön komeron lautalattian avaus.

Välieteisen lattian avaus ja välipohjaeristeiden poisto kastuneen seinärakenteen vierestä.

Molemmat huoneistot purkukohteiden suojaus ja alipaineistus.

 

Purkutöiden suorittaminen edellyttää irtaimiston siirtoja pois vahinkoalueilta molempien huoneistojen osalta.

                                     

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 116 - 122h

Lisätietoja