Vesi, kosteusvaurioita liiketilassa

Kuvaus

Vaurio liiketilassa työskentelevä henkilö, kertoi kohteessa olleen kosteusongelima aiemmin, kohteessa oli tehty kunnostustoimia.   

    

Rakenteet pääpiirteittäin:

Kosteusvaurioituneet kohdat pääosin maalipinnoitteisia, muutoin rakenteita ei tarkastettu.

 

Vaurio liiketilan palvelutiskin takana kulkee katossa palkki, joka on todennäköisesti sisäpihan / liiketilan ulkoseinän liitos kohdassa, jatkuen varasto- ja kylmiötilaan.

Palkin tasoite / maalipinnoitteet olivat vaurioituneet kosteuden vaikutuksesta monesta eri kohdasta ==> palvelutiskin / keittiötilan välistä vasenmasta- ja oikeasta reunasta sekä varasto käytävältä ja kylmiöstä.

Vaurioituneiden kohtien pintakosteusmittauksissa havaittiin ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja.

 

Kylmiössä oli havaittavissa palkin listoituksessa kosteuden aiheuttamaa tummentumaa.

Palvelutiskin takana oikeassa reunassa pilarin laatoitus oli osittain ”kopo”  irtonainen kiinnityksestään noin 1 m²:n alalta.

Yläkerran portaikon kohdalla IV-venttiilien vieressä katossa oli vesipisaroiden jättämiä jälkiä kattopinnoitteessa.                                                        

Toisen liiketilan tarkastuksessa ei seinärakenteissa havaittu kosteuden aiheuttamia vaurioita.

 

Suositukset:

Palkin kostuneilta / vaurioituneilta alueilta maali- ja tasoitepinnoitteiden poisto.                                                            

Kylmiöstä listojen irrotus, lisävaurioiden tarkistus.

Palvelutiskin takaa vasemmasta reunasta palkin alapuolelta suojapellin poisto ja alapuolen tarkistus. 

Sisäpihalta rakennuksen kulmauksesta aurauslumien poisto.

Kohteen suojaus ja alipaineistus.

Todennäköisesti palkistoon tuleva kosteus tulee sisäpihan pihakannen rakenteista, jotka on syytä kartoittaa / tarkistaa keväällä lumettomana aikana.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 49 - 54h

Lisätietoja