Vesi, kosteusvaurio, viemärivuoto

Kuvaus

Vaurio asunnon asukas havaitsi, keittiö syvennyksessä olevan yläkaapiston seinä- ja kattopinnoitteiden irtoilevan.

 

Vaurio asunnon keittiön seinä- / kattomaalipinnoitteinen, wc- tilan katossa alas laskettu puupanelointi.

Yläpuolisen asunnon wc / suihkutilassa lattiat ja seinät keraamisella laatoituksella, katossa alas laskettu puupanelointi.

 

Vaurio asunnossa  havaittu silmämääräisesti keittiösyvennyksessä kaapiston yläpuolella seinässä ja katossa veden aiheuttamia vaurioita.

Suoritettu samalle alueelle pintakosteusmittaukset, jossa havaittiin ympäristöään huomattavasti korkeampia pintakosteusarvoja noin 2 m² alalla.

WC- tilassa purettu puupanelointia katosta, havaittiin viemäriputken ja kylmä vesijohtoputken kondensoivan vettä putkien ulkopinnoille huomattavasti normaalia enemmän.

 

Yläpuolisessa asunnossa suoritettu vesikokeita kaikkiin asunnon viemärilinjoihin, niinstä ei havaittu vuotoja alapuoliseen asuntoon.

Pintakosteusmittauksissa havaittiin putkihormin läheisyydessä ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja.

WC- tilan ovessa ei ole riittävää korvausilma rakoa, lähes kiinni kynnyspuussa.

                                                        

Avattu yläpuolisen asunnon wc- tilan putkihormikotelo noin 0,5 m²:n alueelta, laatoituksen alla ei havaittu vesieristettä.

Havaittu viemäriputkistossa olevan ”vanhan” haara liitoksen tulpatun jollakin kiviaines massalla, ei ole tehty hyvää rakennustapaa noudattaen.

Kyseinen tulppaus oli alkanut vuotamaan välipohjaan, kotelon pohjassa oli vettä.

Kylmä vesijohto ja viemäriputki oli kondensoinut putkien ulkopinnalle, jatkuvasta kylmän veden virtauksesta johtuen.

 

Tehty tarkistuskäynti kolmen ylemmän kerrokseen asuntoihin vesivuodon selvittämiseksi.

Yläpuolisessa asunnossa 2 wc-istuimen säiliön uimuri vuotaa, jolloin kylmäävettä valuu jatkuvasti viemäriin.

Ilmoitettu huoltoon havainnosta pikaista korjaamista varten, huolto luvannut hoitaa asian.

 

Vaurio asunnon keittiösyvennyksen seinän ja katon irronneet maalit ja tasoitteet tulee poistaa vettyneeltä osalta.

WC- tilassa olevan vesijohto kulmaliitoksien kunto tulisi arvioida putkiliikkeen toimesta.

 

Suosituksia:

Yläpuolisen asunnon wc- tilassa tulee putkihormi koteloa purkaa niin, että edellä mainittu viemäri tulppaus voidaan tehdä oikein.

Putkihormin ympäriltä havaitulta kostuneelta alueelta on poistettava pintamateriaalit.

Suositellaan tarkempia kosteusmittauksia porareikä menetelmällä kosteusvaurio alueen ja välipohjan eristetilan/ rakenteen tarkentamiseksi.

Wc- tilan oveen on tehtävä korvausilma rako.

Purkukohteet suojattava ja alipaineistettava.

Tarkempien tutkimuksien/ purkutöiden yhteydessä voidaan joutua tekemään lisätoimenpiteitä.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 19 - 24h

Lisätietoja