Vesi, kosteusvaurio, viemäriputken halkeama

Kuvaus

Asukas informoi isännöitsijää asuntonsa eteisen seinässä ilmenneestä maalin kupruilimisesta, seinän toisella puolen vieriesen asunnon kylpyhuone.

Rakenteet:

 • Lautalattia eteisessä, kylpyhuoneessa laatoitus+betonivalu.

 • Betonipalkisto / rakennusjäte-eriste n.300-400mm

 • Seinät tiili- / betonirunkoisia.

 

Suoritettu rakenteita rikkomaton pintakosteusmittaus asuntoon 1,  jossa havaittu huomattavasti ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja sekä maalin voimakasta kupruilua eteisen seinäpinnoilla sekä eteisen komeron sisäpinnoilla.

Porraskäytävässä havaittiin huomattavasti ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja viereisen asunnon 2, kylpyhuoneen vastaisella seinällä.

Suoritettu rakenteita rikkomaton pintakosteusmittaus asuntoon 2, jossa havaittu huomattavasti ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja eteisen ja kylpyhuoneen välisellä seinällä molemmin puolin sekä lattiassa, jossa havaittiin lievästi ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja kauttaaltaan, alimmat laattarivit olivat kopoja noin 40cm asti.

 

Suoritettujen purkutöiden yhteydessä havaittu asunnon 2 kylpyhuoneen hormissa pystyviemärin olevan halki, halkeama oli pituudeltaan reilun metrin.

Viemäri korjattiin väliaikaisesti putkiliikkeen toimesta.

 

Kontrollimittauksissa ilmeni, että kosteutta oli levinnyt myös asunnon 2 eteisen välipohjaan.

Alapuolisen asunnon 3 vaurioista voidaan päätellä, että asunnon 2 eteisen ja kylpyhuoneen välipohjat ovat kastuneet kauttaaltaan ja ne tulisi tyhjentää kostuneista eristeistä. 

Märät eristeet hidastavat merkittävästi asunnon 3 sisäkattojen kuivumista, tämän asunnon kylpyhuoneen kunto on heikko ja sitä ei suositella käytettävän ennen saneerausta.

 

Suositeltavat toimenpiteet:

 • Pinnoitteiden poisto kostuneilta ja vaurioituneilta alueilta asunnoista 1 ja 2.

 • Välipohjaeristeiden poisto asunnon 2 kylpyhuoneesta ja eteisestä.

 • Rakenteiden koneellinen kuivaus asunnoissa.

 • Purkukohteiden suojaus ja alipaineistus.

 • Tarvittavat sähkö- ja putkityöt.

 • Töiden edetessä voi ilmetä tarpeita lisätoimenpiteille.

 

Tehtyjä toimenpiteitä / pystyviemärin halkeama hormissa asunnon 2 kohdilla:

Alapuolinen asunto 3:

 • Purettu kylpyhuoneen katto ja hormi.
 • Purettu eteisen katon/seinien rappaukset kastuneilta alueilta.
 • Kuivattu rakenteet.

Alapuolinen asunto 4:

 • Purettu rappaukset eteisestä ja komerosta märiltä alueilta.
 • Kuivattu rakenteet.

Asunto 2:

 • Purettu hormi auki ja korjattu viemäri.

 • Poistettu märät pinnoitteet.

Lattian eristeet yms. toimet jätetty putkiremontin aikaan tehtäväksi.

Asunto 1:

 • Purettu rappaukset eteisestä ja komerosta märiltä alueilta.
 • Kuivattu rakenteet.

Porrashuone:

 • Purettu märiltä alueilta rappaukset pois.
 • Kuivattu rakenteet.
 • Kaikkien asuntojen / porraskäytävän purkukohteet suojattu ja alipaineistettu.

Tehdyt toimenpiteet

 • Saneerattu
 • Työtunnit: 87 - 94h

Lisätietoja