Vesi, kosteusvaurio, vesivuoto keittiössä

Kuvaus

Vaurio huoneiston asukas oli liittänyt vesiletkun keittiön sekoittajaan pestessään parveketta.
Vesiletkun pikaliittimen liitos oli vuotanut vettä tiskiallastasolle ==> vettä, oli valunut sekoittajan ja tiskiallastason läpiviennistä alakaappiin ja edelleen tiskiallaskaapiston alle lattiapinnalle sekä putkiläpivientien kautta alakerran huoneistoon, ==> vesi, oli valunut kuivauskaapin päälle ja kuivauskaappiin.

Rakenteet vahinkoalueella pääpiirteittäin:
Välipohjarakenteena ontelolaattaelementit, vaurio huoneiston lattiapinnoitteena laminaatti, alapuolisen huoneiston kattopinnoitteena maali, keittiön väliseinät kipsilevyrakenteiset.

Vaurio huoneisto:
Suoritettiin keittiön lattiapinnan ja väliseinän alaosan kosteustarkastukset vahinkoalueelle.
Tiskiallaskaapiston alla, laminaattipinnalla mitattiin ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja noin 0,2 m2:n alalla, putkiläpivientien läheisyydessä.
Seinän alaosassa ei havaittu kohonneita kosteuslukemia.
Alapuolinen huoneisto:
Suoritettiin kuivauskaapin levyrakenteiden kosteustarkastukset.
Kaapiston taustalevyn yläosassa ja kaapiston ylärungossa havaittiin ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja.

Suositeltavat jatkotoimenpiteet:
Vaurio huoneisto:
Laminaatin poisto kastuneelta alueelta tiskiallaskaapiston alta.
Välipohjalaatan pintakosteustarkastukset purkutyön yhteydessä.
Purkukohteen riittävä suojaus.
Tarvittaessa välipohjan betonilaatan koneellinen kuivaus tai laatan jättäminen kuivumaan luonnollisesti.

Alapuolinen huoneisto:
Kuivauskaapin irrotus sekä kaapiston taustalevyn ja seinäpinnan tarkastaminen.
Kohteen riittävä suojaus.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 4 - 7h

Lisätietoja