Vesi, kosteusvaurio, vesiämpärin kaatuminen

Kuvaus

Pesuvesiämpäri oli kaatunut yläkerran lattian laminaattipinnalle, siivouksen aikana, ämpärissä oli ollut vettä muutamia litroja.
Vesi oli päässyt puurakenteiseen välipohjaan, josta sitä oli valunut alakerran ruokailutilan puupaneelikatosta lattiapinnalle.

Rakenteet vahinkoalueella pääpiirteittäin:
Yläkerran lattiapinnoitteena laminaatti, 2 x kipsilevy, harvalaudoituksen päällä, välipohjan äänieristeenä vuorivilla.

Asiakas oli purkanut laminaattia vahinkoalueelta, yläkerran aulasta ja makuuhuoneesta.
Suoritettiin lattian ja seinien alaosien kipsilevy rakenteiden kosteustarkastukset vahinkoalueen laajuuden määrittelemiseksi.
Makuuhuoneen oviaukon kohdalla, aulatilan ja makuuhuoneen lattian kipsilevyissä havaittiin ympäristöään korkeampia kosteuslukemia ulkoseinän ja makuuhuoneen väliseinän välittömässä läheisyydessä n.1,5 metrin matkalla.
Vastaavalla alueella ulkoseinän alaosassa ja makuuhuoneen väliseinän alaosassa havaittiin ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja lähes 10 cm:n korkeuteen lattiapinnasta.
Vahinkoalueen alapuolella, alakerran paneelikatossa, havaittiin muutamassa kattopaneelissa paikallisia, vähäisiä kosteusjälkiä, joissa kosteus oli lievästi koholla.

Sovittiin, että omistaja purkaa kastuneet rakenteet  aulasta ja makuuhuoneesta sekä poistaa välipohjaeristeet vahinkoalueelta, minkä jälkeen suoritetaan uusi tarkastuskäynti kantavien rakenteiden kunnon ja kosteustilanteen selvittämiseksi.

Yläkerran aulan kastuneiden rakenteiden purkutyön  jälkeen suoritettiin kantavien rakenteiden ja kattopaneelien yläpinnan tarkastukset vahinkoalueelle.
Mittauksissa ei havaittu kosteusvaurioita, eikä kohonneita kosteuslukemia pois lukien ulkoseinän vieressä oleva lautaa,  josta mitattiin lievästi ympäristöään korkeampia kosteuslukemia n. 30 cm:n matkalta.

Välipohjarakenteisiin valuneen veden määrä oli ollut vähäinen ja kosteusrasitus hetkellistä ==> kosteutta ei ollut päässyt sitoutumaan kantaviin rakenteisiin.
Kattopaneeleissa ja aluslaudassa oleva kosteus poistuu rakenteista luonnollisesti kuivumalla.

Jatkotoimenpiteet:
Konteen kunnostus.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 4 - 7h

Lisätietoja