Vesi, kosteusvaurio, ulkopuolista vesivalumaa, lumi / jää

Kuvaus

Kellaritiloissa sijaitsevaan lämmönjakohuoneeseen ja sähköpääkeskukseen valui vettä rakennuksen ulkopuolelta.

Kerrostalon syöksytorvet sekä veden kokoomakaivot jäässä, joten vesi valui kellarikerrokseen.

 

Rakenteen vahinkoalueilla pääpiirteittäin: 

Ulko- ja väliseinät betonia / tiiltä, a lapohjarakenteena maanvarainen betonilaatta, seinä- ja lattiapinnoitteina maali.

 

Tarkastushetkellä todettiin kellarikäytävän alatasanteella ja sähköpääkeskuksen lattialla vettä n. 10 cm.

Kyseiset lattiapinnat ovat noin 10 cm lämmönjakohuoneen lattiapintaa alempana eikä sähköpääkeskuksessa ja alatasanteella ole lattiakaivoa.

Lämmönjakohuoneen lattialle valui vettä vanhan lämmitysuunin ulkoseinällä sijaitsevan hormiluukun kautta.

Lämmönjakohuoneen lattialta valumavedet ohjautuivat sen lattiakaivoon.

 

Lämmönjakohuoneen ulko- ja väliseinien alaosissa oli havaittavissa rakennuksen ulkopuolelta kohdistuneen vesipaineen ja kosteusrasituksen aiheuttamiaa kosteusvauriota.                                         

Rakennuksen nurkilla olevat sadevesikaivot ja maanpinnan alapuolella sijaitsevat sadevesijärjestelmän kokoomakaivot olivat jäässä.

Viemäriputkissa ei havaittu veden virtausta vaikka syöksytorvista ohjautui sulamisvesiä kaivoihin.

 

Jäässä olleen sadevesijärjestelmän johdosta, rakennuksen maanpinnan tason alapuolella oleviin ulkoseinä- ja alapohjarakenteisiin kertyy sulamisvesistä aiheutuvaa vesipainetta, jolloin sulamisvedet ohjautuvat rakenteiden läpi kellaritiloihin.

 

Suositeltavat jatkotoimenpiteet:

Sadevesijärjestelmän sulatus, jonka jälkeen koneellinen kuivaus sähkökeskukseen ja lämmönjakohuoneeseen, pahimman kosteusrasituksen poistamiseksi ilmatilasta ja rakenteiden pinnoilta.

Pinnoitteiden poisto seinien alaosista, jonka jälkeen rakenteiden jättäminen kuivumaan luonnollisesti, normaaliin tasapainokosteuteen.

Tarvittavat suojaukset sekä alipaineistus pinnoitteiden poiston ja pintojen rouhinnan ajan.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 21 - 26h

Lisätietoja