Vesi, kosteusvaurio, tiskialtaan viemäritukos

Kuvaus

Vaurio huoneiston tiskialtaan viemäriputken tukkeuman aiheuttama viemärivesivuto. 

Viemärivuotovesi oli valunut välipohjan eristetilaan ja sieltä edelleen alapuoliseen asuntoon.

Huoltomies kertoi, että keittokomeron tukossa olleen tiskialtaan valurautaviemärin pohjatulppa oli irrotettu paikaltaan, ilmeisesti tukoksen aukaisemiseksi.

Asukkaan laskiessa vettä tiskialtaaseen ne valuivat, viemäriputkessa olevasta pohjatulpan reiästä tiskiallaskaappiin ja edelleen välipohjarakenteisiin.

 

Rakenteet vahinkoalueella pääpiirteittäin:

 Välipohjarakenteena alalaattapalkisto, rakennusjäte-eristeellä, alapuolisen huoneiston katto- ja seinäpinnoitteena maali.

Vaurio huoneiston lattia levy / puurakenteinen, jonka lattiapinnoitteena lautaparketti.

 

Alapuolisen asunnon keittokomeron kattopinnassa ja huoneen kattopinnassa, keittokomeron edustalla oli havaittavissa, välipohjarakenteesta valuneen veden aiheuttamia valumajälkiä ja maalipinnan kosteusvaurioita.

Kattopintojen ja seinien yläosien kosteustarkastuksissa havaittiin ympäristöään huomattavasti korkeampia pintakosteusarvoja keittokomeron katossa lähes kauttaaltaan ja huoneen katossa vauriojälkien kohdalla.

Kastunutta aluetta kattopinnoissa yhteensä reilu 1 m2, muilta osin rakenteissa ei havaittu kohonneita kosteuslukemia.

 

Vaurio huoneiston eristetilan mittauksissa havaittiin, että keittokomeron alakaapiston alla oleva eristetila oli märkä.

 

Suositeltavat jatkotoimenpiteet.

Alapuolinen huoneisto:

Maalipinnan / tasoitteen poisto kastuneelta alueelta keittokomeron ja huoneen katoista.

Kastunutta kattopintaa vasten olevan väliseinän yläohjauspuun esiin otto puurungon ja väliseinän levyrakenteen kunnon tarkastamiseksi.

Vaurio huoneisto:

Keittokomerot alakaapiston purku ja lattian aukaisua vahinkoalueelta sekä märän välipohjaeristeen poisto.

Välipohjan betoni- ja puurakenteisiin koneellinen kuivaus.

Purkukohteiden suojaus ja alipaineistus.

Tarvittavat putki- ja sähköpurkutyöt.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 39 - 44h

Lisätietoja