Vesi, kosteusvaurio, pystyviemäri tukos

Kuvaus

Vaurio asunnon keittiön pystyviemäri ollut tukossa ja vettä päässyt valumaan lattioille vähintään vuorokauden ajan.
Asukas ei ollut kotona vahingon sattuessa ==> vuoto havaittiin huoneistosta tulleen hajuhaitan takia.
Huoltomies arvioi lattialla olleen noin pari tuumaa viemärivettä.

Rakenteet vahinkoalueella pääpiirteittäin:
Kantavat seinät betonia, kevyet väliseinät kipsilevyä, välipohjan rakenteena muovimatolla pinnoitettu ontelolaatta.

Suoritettu rakenteita rikkomaton pintakosteusmittaus, jossa havaittiin huomattavasti ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja lähes kaikkien seinien vierustoilla reilun 30 cm leveillä kaistaleilla.
Keittiötä ympäröivät levyseinät olivat vettyneet noin 60 cm korkeuteen.
Keittiössä allaskaapin rungossa ja kalustelevyissä paikoitellen kosteuden aiheuttamaa turvotusta.

Saneeraustöiden aloitus edellyttää koko asunnon tyhjennystä siellä olevasta irtaimistosta.

Toimenpiteet:
Muovimaton poisto huoneiston lattiapinnoilta, betonin rouhintaa ja piikkausta.
Tarvittavat rakenteiden ja kalusteiden pesut ja puhdistukset.
Levyseinin purku vähintään 120 cm korkeuteen keittiön ympäristöstä.
Betoniseinien alaosien pinnoitteiden poisto noin 10 cm korkeuteen.
Onteloiden kosteuden mittaus.
Purkukohteen suojaus ja alipaineistus.
Rakenteiden koneellinen kuivaus.
Tarvittavat sähkö- ja putkipurkutyöt.
Työn edetessä voi ilmetä tarpeita lisätoimenpiteille.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 81 - 86h

Lisätietoja