Vesi, kosteusvaurio, putkivuoto

Kuvaus

Kylpyhuoneen ja keittiön välisessä hormissa oli pesukoneen poistoputki irronnut hormikaivoliitoksesta.

Rakenteet pääpiirteittäin:
Välipohja betonirakenteinen, kylpyhuoneen pinnoitteena massalattia, seinät peltielementtejä, keittiön pinnoitteena muovimatto, kevyet seinät rakennuslevyä, mitään rakenteita ei tarkastettu porarei`istä.

Tarkastushetkellä kylpyhuoneen horminpohjalla oli havaittavissa paikoitellen irtovettä, pesukoneen irronnut poistovesiputki oli asennettu paikoilleen.
Vuotovettä oli valunut keittiön alakaapistojen alta noin 50 cm matkan alakaappien edustalle.
Suoritetussa pintakosteusmittauksessa havaittiin ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja alakaappien edustalla.
Kylpyhuoneen ja keittiön välisessä kipsilevyseinässä oli havaittavissa veden aiheuttamia vauriojälkiä.

Keittiön jalkalistoissa ja alakaappien rungoissa oli havaittavissa veden aiheuttamaa turvotusta.
Vettä oli valunut rappukäytävän seinäpinnalle, jossa maalipusseja sekä ympäristöään huomattavasti korkeampia pintakosteusarvoja.

Suositeltavat jatkotoimenpiteet:
Vaurioituneiden pinnoitteiden ja rakenteiden poisto, keittiöstä ja rappukäytävästä.
Purkukohteiden suojaus ja alipaineistus.
Rakenteiden koneellinen kuivaus porareikämittauksineen.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 23 - 28h

Lisätietoja