Vesi, kosteusvaurio, putkiliitosvuoto

Kuvaus

Vaurio huoneiston kylpyhuoneen katosta oli maali irtoillut ==> isännöitsijä tilasi selvittämään vaurion syyn sekä tarvittavat toimenpiteet.

Rakenteet pääpiirteittäin:
Välipohjarakenteena paikalla valettu teräsbetonilaatta, pintabetonilaatan alla pikikerros kantavan betonilaatan päällä, kylpyhuoneen lattiapinnoitteena keraaminen laatta, seinät kiviainesta osittain laatoitettu, muuten maali pinnoitteella, mitään rakenteita ei tarkastettu porarei`istä.

Vaurio huoneiston kylpyhuoneen katosta oli maali irtoillut.
Pintakosteusmittauksessa havaittiin katossa lähes kauttaaltaan ympäristöään huomattavasti korkeampia pintakosteusarvoja.

Yläpuolisen huoneiston kylpyhuoneen ammeen poistoputki oli vuotanut ammeen alla olevasta liitoksesta ==> vesi valuu poistoputkea pitkin pinnoittamattomalle betonille ja edelleen välipohjarakenteeseen.
Pintakosteusmittauksessa havaittiin ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja ammeen edustalla ja lattiakaivon ympärillä, sekä lavuaarin alla seinän alaosassa.

Suositeltavat jatkotoimenpiteet:
Vaurio huoneiston kylpyhuoneen katon märältä alueelta pinnoitteiden poisto.
Yläpuolisen huoneiston kylpyhuoneen vaurioituneiden pinnoitteiden poisto.
Purkukohteiden suojaus ja alipaineistus.
Mahdollinen koneellinen kuivaus porareikä mittauksineen.
Työn edetessä saattaa ilmetä tarpeita lisätoimenpiteille.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 14 - 19h

Lisätietoja