Vesi, kosteusvaurio putkihormistossa

Kuvaus

Alakerran huoneiston asukas oli havainnut kylpyhuoneen / wc:n seinien nurkkauksen maalipinnassa kosteusvaurioon viittaavia jälkiä.

Huoltomies oli todennut kylpyhuoneen / wc:n seinän olevan märkä jälkien kohdalta.

Yläpuolella olevan asunnon kylpyhuonewc:ssä ei ole asukkaalta saadun tiedon mukaan tapahtunut vesivahinkoa, mikä selittäisi alakerran huoneiston kosteusvauriot.

 

Rakenteet vahinkoalueella pääpiirteittäin:

Kantava seinä betonielementtiä ja kevyet väliseinät / seinämät kipsilevyä, seinäpinnoitteena seinien yläosissa maali ja alaosissa keraaminen laatta.                                                    

Välipohjarakenteena betonielementti, kylpyhuone / wc:ssä alas laskettu / maalattu levykatto, lattiapinnoitteena keraaminen laatta.

 

Kantavan betoniseinän yläosassa, levyrakenteiseen putkihormiin liittyvässä nurkassa oli havaittavissa maalipinnan kosteusvaurioita.

Rakenteiden kosteustarkastuksissa havaittiin ympäristöään huomattavasti korkeampia pintakosteusarvoja seinien nurkkauksessa sekä betoniseinässä, että hormin levyseinässä.

Myös levyseinän alaosan laatoitetun osuuden, todettiin olevan märkä seinien nurkkauksessa.

Samoin alas lasketussa kattolevyssä havaittiin ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja, seinien nurkkauksessa.

Asukkaalta saadun tiedon mukaan näkyvät kosteusvauriot seinässä eivät ole laajentuneet, vaurioiden havaitsemisen jälkeen.

 

Suositeltavat jatkotoimenpiteet:

Alas lasketun kattolevyn avaus ja levyseinän yläosan avaus kastuneelta alueelta, jotta päästään tarkastamaan hormissa kulkevat putket ja alakaton rakenteet.

 

Rakenteiden mittatulosten perusteella päätettiin kuvatan kattokaivon viemäriputki vesikatolta ensimmäiseen kerrokseen saakka, vuotavia liitoksia ei havaittu.

Suoritettiin kattokaivon / kaivoon liittyvän katehuovan liitoskohdan padotuskoe, padotuskokeessa ei havaittu vuotoa.

Vesikatteen kunnon silmämääräisessä tarkastuksessa todettiin katehuovan olevan huonokuntoinen katolla olevien läpivientien kohdalta.

Huovassa oli halkeamia ja saumat olivat auki paikoitellen.

 

Suositeltavat jatkotoimenpiteet:

Katehuovan tiivistykset / korjaukset läpivientien liitoksista.

Jatkoseuranta asukkaan taholta, uudelleen ilmenevien kosteusvaurioiden / ongelman uusiutumisen varalta.

 

Myöhemmin alakerran huoneiston asukas ilmoitti, että wc:n lattialle oli vuotanut pari kahvikupillista vettä kylpyhuone / wc:n katosta.

Yläpuolella sijaitsevassa huoneiston asukas oli käynyt aamulla suihkussa.

 

Vuotokohdan selvitystä yläkerran kylpyhuoneessa ja sen putkihormin pohjalta.

Putkihormista, rakennusjätteiden alta löydettiin vesilukollinen lattiakaivo, jonka todettiin olevan erittäin likainen ja lähes tukossa.

Kaivoon laskettiin vettä kylpyhuoneen vesipisteiltä ja kaivon todettiin padottavan / tulvivan vettä, kaivon kannessa olevan tuuletusputken reiästä, putkihormin pohjalle.

Lattiakaivon tuuletusputki oli pois paikoiltaan.

 

Yläkerran huoneiston putkihormin pohjalla olevat rakennusjäte-eristeet poistettiin ja hormin pohja puhdistettiin.

Irti ollut tuuletusputki kiinnitettiin takaisin paikoilleen putkimiehen toimesta ja hormiin asennettiin koneellinen kuivaus.

Yläkerran huoneiston märkä putkihormi kuivattiin koneellisesti.

Purkukohteet suojattiin ja alipaineistettiin.

 

 

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 36 - 41h

Lisätietoja