Vesi, kosteusvaurio, pihavesivuoto kellarikomeroon

Kuvaus

Taloyhtiö tilasi kellarikomeron pintakosteusmittauksen, asukkaan havaitseman maali- ja rakennevaurion johdosta.

Rakenteet pääpirteittäin:
Välipohjarakenteena teräsbetonilaatta, seinät kiviainesta maali pinnoitteella, lattian pinnoitteena maali.

Tarkastushetkellä havaittiin ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja kellarikomeron ulkonurkassa ja lattiapinnalla sekä seinän alaosassa ==> kellarikomeron taka nurkkauksessa oleva hyllyjen runkopuu oli vaurioitunut ja lattian maali hilseillyt.
Suoritetussa lattian porareikä mittauksessa havaittiin lattian olevan kostunut ulkonurkasta.

Ulkopuolelta tarkasteltaessa, ulkoseinän bitumieristys oli puutteellinen ja hapertunut sekä irti seinäpinnasta.
Bitumi-eristyksen päällä oli 10 -15 cm multaa ulkoseinää vasten kohdassa, josta kellarikomeroiden vauriot ovat mahdollisesti syntyneet.
Vauriot jatkuvat todennäköisesti myös viereiseen kellarikomeroon, lattiaan sekä ulkoseinän alaosaan.

Suositeltavat jatkotoimenpiteet:
Ulkoseinän vesieristyksen korjaus, poistamalla pintamaata riittävän laajalta alueelta ==> vuotokohta tarkentuu.
Kellarikomeron vaurioituneiden maalipintojen rouhinta sekä hyllyrungon uusiminen ==> purkutyön jälkeen jatketaan kosteuden seurantaa märältä alueelta.
Vaurioalueen mahdollinen koneellinen kuivaus sekä porareikämittaus.
Tarvittavat suojaukset kellarikomerotilassa.
Työn edetessä saattaa ilmetä tarpeita lisätoimenpiteille.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 11 - 18h

Lisätietoja