Vesi, kosteusvaurio paritalossa, kosteusmittaus

Kuvaus

Taloyhtiö tilasi ulkoseinärakenteen alustavan vauriotutkimuksen, keittiön ulkoseinän mahdolliseen homevaurion aiheuttajan sekä selvityksen sisäportaiden yläpuolella katossa olevan kosteusvaurion aiheuttajasta.

Rakenteet vahinkoalueella pääpiirteittäin:
Rakennuksesn ulkoseinät puurunkoisia, lämmöneristeenä villa, ulkoverhouksena pystypanelointi ja sisäverhouksena kipsilevy, alapohjarakenteena maanvarainen teräsbetonilaatta, lämmöneristeenä styrox, alustäyttönä tiivistetty sora, yläpohja  puurunkoinen, lämmöneristeenä villa, sisäkattomateriaalina maalattu rakennuslevy, rakennuksen vesikate uusittu aiemmin keväällä.

Keittiön ulkoseinien nurkkauksessa, vesikourun kohdalla, julkisivupaneloinnissa oli havaittavissa roiske- ja sulamisvesien aiheuttamia kosteusvaurioita, vauriokohdassa oli aistittavissa ummehtunut, maakellarimainen haju.

Keittiöstä avattiin ulkoseinän runkorakennetta mahdollisten kosteusvaurioiden selvittämiseksi ==> höyrynsulkumuovissa, eristevillassa eikä runkorakenteessa havaittu kosteusvaurioita eikä mikrobikasvustoa.
Ulkoseinän nurkkauksesta, alapohjasta piikattiin lattiarakennetta auki, tarkastettiin alustäytön maaperän rakenne ja kosteustila ==> alustäytön todettiin olevan tiivistettyä hienoasoraa, mikä oli vesimärkää avaus kohdasta.

Kosteusvauriot julkisivupaneloinnissa johtuvat matalasta perustustavasta ja ulkoseinän puutteellisesta tuulettumisesta. Seinäpanelointiin kohdistuva, sade- ja sulamisvesistä aiheutuva kosteusrasitus ei pääse kuivumaan paneloinnista riittävän nopeasti aiheuttaen värimuutosta paneeleihin.
Julkisivupaneloinnin alareuna hyvin lähellä pintamaata ja se oli lähes kiinni sokkelissa.

Alustäytön märkyys johtuu rakennuksen ulkopuolelta täyttöön kohdistuvasta maakosteusrasituksesta.
Maaperän rakenne mahdollistaa veden kapillaarinousun alapohjaeristeen ja täytön rajapintaan.
Puuttuvan salaojituksen johdosta pinta- ja vajovesiä pääsee siirtymään alustäyttöön.

Yläkerran sisäkattolevyssä, portaikon yläpäässä oli havaittavissa yläpohjarakenteesta valuneen veden aiheuttama kosteusjälki, mittauksissa ei havaittu ympäristöään korkeampia kosteuslukemia kattolevytyksessä ==> yläkerran sisäkattolevyn vauriojälki johtunee vanhan vesikatteen vuotamisesta.

Yläpohjan eristevillat tarkastettiin sisäkattolevyssä olevan kosteusjäljen kohdalta, höyrynsulkumuoviin asti, yläpohjan ryömintätilan kautta ==> yläpohjaeristeissä ei havaittu tarkastushetkellä kosteusrasitusta eikä kosteusvaurioita.

Suositeltavat jatkotoimenpiteet:
Julkisivupaneloinnin avaus vaurioalueelta, ulkoseinärakenteiden kunnon tarkastamiseksi.
Yläkerran sisäkattolevyn avaus vahinkoalueelta, höyrynsulun sisäpuolisten rakenteiden tarkastamiseksi,
Maanpinta rakennuksen ympäriltä tulisi muuttaa rakennuksesta poispäin viettäväksi.
Rakennuksen salaojitus, josta kannattaa laatia korjaustyösuunnitelma.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 15 - 19h

Lisätietoja