Vesi, kosteusvaurio omakotitalon sauna-, pesutiloissa

Kuvaus

Omistaja teetti omakotitalonsa saunaosaston kunnostusta, purkutyön yhteydessä havaittiin väliseinien alaosissa. kosteutta.
Omistaja tilasi PS-Palosaneeraus Oy:ltä  kohteen pintamittaus kosteuskartoituksen toimenpidesuosituksineen..

Kunnostettavista tiloista oli pinnoitteet poistettu ennen kosteuskartoitusta, omistaja oli todennut ulko- ja väliseinien olevan kosteita.

Kosteusvaurioiden aiheuttajaksi omistaja epäili puutteellista salaojitusta ==>  salaojitus uusittu.

Rakenteet vahinkoalueella pääpiirteittäin:
Alapohjarakenteena reunavahvistettu teräsbetonilaatta, lämmöneristeenä  styrox, pintabetonilaatta, ulkoseinät siporex- harkkoa, väliseinät tiiltä.

Kosteuskartoituksessa saunan pesutilojen sekä pukuhuoneen, ulko- ja väliseinien alaosien todettiin olevan paikoitellen märkiä n. 15-25 cm korkeuteen lattiapinnasta.
Lattiapinnassa ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja havaittiin pesuhuoneen ulkoseinän puoleisessa päädyssä.

Vahinkotilojen alapohjan eristetilan kosteusmittauksista saatujen arvojen perusteella, alapohjan eristetilan kosteuden todettiin olevan lievästi koholla saunan ja pesuhuoneen alueella.
Pukuhuoneesta saadut arvot noudattavat tälle rakenteelle ominaista eristetilan kosteustilaa.

Suositeltavat jatkotoimenpiteet:
Kastuneiden väli- ja ulkoseinien alaosien koneellinen kuivaus pesuhuoneesta, saunasta ja pukuhuoneesta.
Lattiapinnan koneellinen kuivaus kostuneelta alueelta pesuhuoneesta.
Alapohjan eristetilan koneellinen kuivaus pesuhuoneesta ja saunasta.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 5 - 9h

Lisätietoja