Vesi, kosteusvaurio omakotitalon ns. valesokkelissa

Kuvaus

Omakotitalon alajuoksut oli havaittu osittain lahonneiksi kuntotarkastuksessa.
Omistaja tilasi purkutoimenpiteitä kohteeseen.
Lahovaurioita löytyi talon makuuhuoneiden ulkonurkista, vauriot pienenivät nurkista poistuttaessa.

Rakenteet pääpiirteittäin:
Alapohja betonirakenteinen, alajuoksut ns. valesokkelissa, ulkoseinät puurunkoisia, lattiapinnoitteena mosaiikkiparketti,  sisäverhouslevynä rakennuslevy, mitään rakenteita ei tarkastettu porarei`istä.

Tarkastushetkellä alajuoksut oli kaivettu esiin kahdesta makuuhuoneesta sekä vaatehuoneesta.
Paikka paikoin alajuoksut olivat vesimärkiä, joissakin kohtaa niissä oli pahoja lahovaurioita.

Suositeltavat jatkotoimenpiteet:
Alajuoksujen / vaurioituneiden runkojen uusiminen.
Purkukohteiden suojaus, osastointi ja alipaineistus.

Rakenteet sisältäpäin:
Sisäverhouslevy, koolattu eristekerros, höyrysulku, pääseinärunko eristeineen, tuulensuojalevy, ulkoverhous.

Tehdyt purkutyöt:
Seinän tuenta ennen vaurioituneen alajuoksun purkua.
Sähkökalusteiden irrotus, purkualueelta.
Purettu seinälevytykset, eristykset ja viilletty höyrysulku auki.
Katkaistu seinärungot ja irrotettu vaurioitunut alajuoksu sekä vaurioitunut osa tuulensuojalevytyksestä.
Purkukohteet osastoitu ja alipaineistettu koko purkutyön ajan.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 22 - 27h

Lisätietoja