Vesi, kosteusvaurio olohuoneessa, kosteusmittaus

Kuvaus

Olohuoneen katossa oli vuotoveden aiheuttamia vauriojälkiä, huoneistossa ei asuttu, omistaja oli havainnut vauriot käydessään kohteessa.
Isännöitsijä tilasi kosteusmittaukset toimenpide-ehdotuksineen.

Rakenteet pääpiirteittäin:
Välipohjan rakenteena teräsbetonilaatta.Kantavat seinät kiviainesta tapetti pinnoitteella.Lattian pinnoitteena muovimatto, katossa maali.Vesikatteena konesaumattu pelti.Mitään rakenteita ei tarkastettu porarei`istä.

Tarvikautena taloyhtiössä, oli ollut useita kattovuotoja ==> olohuoneen katossa, oli maali- ja tasoite halkeamia.
Olohuoneen muovimatossa oli havaittavissa veden aiheuttamia valumajälkiä.
Suoritetussa pintakosteusmittauksessa ei havaittu millään pinnoilla ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja. Myöskään yläpohjassa ei havaittu viitteitä vaurioista.

Kosteusvaurio oli todennäköisimmin aiheutunut peltikaton saumasta tai liitoksesta sekä yläpohjarakenteen läpi huoneistoon valuneesta sulamisvedestä ==> katolle kertyvä lumikuorma ja jää padottavat vesikaton lappeelta valuvaa sulamisvettä, joka valuu katteen liitoksesta tai samumasta.

Suositeltavat jatkotoimenpiteet:
Irtonaisen maalien ja tasoitteen poisto olohuoneen kattopinnalta ==> kunnostus.
Katolle kertyvän lumikuorman säännöllinen poistaminen.
Kohteen suojaus koko purkutyön ajan.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 5 - 8h

Lisätietoja