Vesi, kosteusvaurio makuuhuoneessa, kosteusmittaus

Kuvaus

Asukas havaitsi makuuhuoneen ulkoseinän alaosaan ja keskikohtaan ilmestyneet maalipinnan vauriojäljet.
Seinän alaosassa olevat jäljet asukas oli havainnut alkuvuodesta ja keskiosan jäljet muutama kuukausi myöhemmin.
Isännöitsijä tilasi kohteen kosteuskartoituksen toimenpidesuosituksineen.

Rakenteet vahinkoalueella pääpiirteittäin:
Ulkoseinä betonielementtiä, sisäpinnoitteena maali, julkisivupinnoitteena rappaus.

Mitattiin pintakosteudet makuuhuoneen seinäpinnan vaurioalueilta.
Seinän alaosassa havaittiin ympäristöään huomattavasti korkeampia pintakosteusarvoja, jalkalistan yläpuolella lähes  metrin matkalla.
Seinän keskiosan vauriojäljen kohdalla mitattiin lievästi ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja reilun kämmenen kokoisella alueella.

Rakennuksen ulkopuolelle suoritetussa tarkastuksessa, ensimmäisen kerroksen julkisivuelementtien saumauksissa havaittiin paikoitellen rakoilua, lisäksi vaurioalueiden yläpuolelle oli muutamia sähköputken kannakkeiden tiivistämättömiä läpivientejä.

Viistosateella tai myrskyllä sadevettä ohjautunee,  elementin saumojen ja tiivistämättömien läpivientien kautta ulkoseinärakenteeseen aiheuttaen kyseiset kosteusvauriot makuuhuoneen seinäpinnoitteeseen.

Suositeltavat jatkotoimenpiteet:
Julkisivun elementtisaumojen ja läpivientien tiivistys makuuhuoneen ulkoseinän kohdalta.
Jalkalistan ja vaurioituneen maalin ja tasoitteen poisto vaurioalueilta.
Pinnoitteiden poiston jälkeen,makuuhuoneen sisäseinäpinnat jätetään kuivumaan luonnollisesti.
Kuivumisen seuranta pintakosteustarkastuksin muutaman viikon kuluttua, julkisivun tiivistysten jälkeen.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 3 - 5h

Lisätietoja