Vesi, kosteusvaurio, laattoja irti pohjastaan

Kuvaus

Kunnostetun kylpyhuoneen seinässä kosteusongelma, suihkunurkkauksen seinän alaosasta oli irronnut 2 kpl laattoja.

Huoneiston asukkaalta saadun tiedon mukaan seinärakenne on ollut märkä vaurio kohdasta ja alapuolella olevassa huoneistossa on ollut myös viitteitä kosteusvaurioista, jotka liittyvät suihkunurkkauksen seinän vesivahinkoon.

 

Rakenteet vahinkoalueella pääpiirteittäin: 

Kylpyhuoneen seinä- ja lattiapinnoitteena keraaminen laatta, seinät kivirakenteiset tiili / betoni.

Seinälaatoituksen ja vedeneristyskerroksen alla on kipsilevy tiiliseinää vasten, välipohja on betonirakenteinen.

 

Suihkunurkkauksen seinän alaosasta, suihkusekoittajan kohdalta, oli irrotettu 2kpl laattoja ja irrotettujen laattojen kohdalta oli poistettu vedeneristys- ja kipsilevykerros.

Visuaalisessa tarkastuksessa todettiin seinän kipsilevyn olevan vettynyt avatun alueen reunoilta.

Suihkunurkkauksen seinälaatoituksen laatat olivat irti alustastaan seinien alaosista.

Rakenteiden kosteustarkastuksessa havaittiin ympäristöään huomattavasti korkeampia pintakosteusarvoja suihkunurkkauksen seinien alaosissa sekä suihkuväliseinän vieressä, käsienpesualtaan alla.

Muilta osin seinä– ja lattiapinnoissa ei havaittu kohonneita kosteuslukemia.

 

Todennäköisesti suihkuseinän vedeneristys on ollut vajaa ja / tai vedeneristys on pettänyt seinän ja lattian liitoksesta, mikä on mahdollistanut rakenteiden kastumisen ja aiheuttanut kosteusvauriot.

 

Suositeltavat jatkotoimenpiteet:

Seinäpinnoitteiden poisto suihkunurkkauksen alueelta, kantaviin seinärakenteisiin (tiili / betoni) saakka.

Purkutyön yhteydessä porareiistä suoritettavat tarkemmat rakennekosteusmittaukset seinä- ja välipohjarakenteisiin.

Mittauksista saatujen arvojen perusteella määrittyy mahdollinen lisäpurku- ja kuivaustarpeen laajuus.

Kastuneiden rakenteiden koneellinen kuivaus, mittauksista saatujen arvojen perusteella.

Alapuolisen huoneiston kosteuskartoitus liittyen tähän yläpuolisen huoneiston vesivahinkoon.

Kohteen suojaus ja alipaineistus.

Tarvittavat sähkö- ja putkityöt.

 

Tehtyjä toimenpiteitä / suihkunurkan vesivahinko:

  • Irrotettu kalusteet ja putket.
  • Purettu laatoitukset ja rouhittu pohjat.
  • Purettu paneelikatto.
  • Kuivattu rakenteet.
  • Kohde suojattu ja alipaineistettu koko purkutyön ajan.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 98 - 107h

Lisätietoja