Vesi, kosteusvaurio kylpyhuoneessa, makuuhuoneen ikkunavuoto

Kuvaus

Huoneiston omistaja, informoi taloyhtötä makuuhuoneiden seinäpinnalla olevista vauriojäljistä.
Taloyhtiö tilasi tarvittavat kosteusmittaukset toimenpidesuosituksineen, taloyhtiössä alkaa putkiremontti piakkoin ==> kylpyhuoneen täydellinen kunnostus purkiremontin yhteydessä.

Rakenteet vaurioalueilla pääpiirteittäin:
Väli- ja ulkoseinät kivirakenteisia, seinäpinnoitteen maali.

Makuuhuone 1:n kylpyhuoneen vastaisen seinän alaosassa oli kosteusvaurioon viittaavia maalivaurio jälkiä.
Makuuhuone 2:ssa maalipinta oli vaurioitunut ulkoseinältä, ikkunan alakarmin vieressä.
Makuuhuoneiden seinäpinnoissa ei havaittu ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja mittaushetkellä.

Makuuhuoneen 1 väliseinän vaurioalueen kohdalle sijoittuu kylpyammeen reuna sekä käsienpesualtaan kannakeen kiinnitysruuvi, jota ei ole tiivistetty.
Ammeen reunan ja seinän välisestä saumasta puuttui saumausainetta vaurioalueen kohdalta.

Makuuhuoneen 2, ulkoseinän vaurioalueen kohdalle sijoittuu ikkunapellityksen ja ikkunan alakarmirakenteiden liitos ==>
liitoksen tiiviys puutteellinen.

Kylpyhuone:
Kylpyhuoneen lattiakaivon korokerenkaan liitos kaivon pohjaan sekä korokerankaaseen tulevien poistoputkien läpiviennit eivät ole tiiviitä.
Lattiakaivon tai viemärin padottaessa, vesi ohjautuu kaivon läpivienneistä putkia seuraillen välipohjarakenteeseen.

Suositeltavat jatkotoimenpiteet:
Kylpyammeen ja seinän liitoksen tiivistys, käsienpesualtaan kannakkeen kiinnitysruuvien tiivistys, estämään roiske- ja pesuvesirasitusta väliseinärakenteeseen.
Ikkunapellityksen liitoksen tiivistys ikkunan karmirakenteisiin.

Ylläolevien ensitoimenpiteiden jälkeen, maalipintojen kosteusvaurioiden kunnostus makuuhuoneista.
Lisävahinkojen estämiseksi, lattiakaivo tulisi puhdistaa, korokerenkaan liitokset ja läpivienti tiivistää tilapäiskorjauksena, ennen taloyhtiössä suoritettavaa putkiremonttia.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 4 - 6h

Lisätietoja