Vesi, kosteusvaurio kylpyhuoneessa

Kuvaus

Alapuolisen huoneiston asukas havaitsi kylpyhuoneensa katossa kosteusvauriojälkiä.
Taloyhtiö tilasi vahingon syyn selvityksen ja korjaavat toimenpiteet ==> putkiremontti alkaa piakkoin ==> jos lattiakaivovuoto, niin kaivon paikkakorjaus.

Rakenteet vahinkoalueella pääpiirteittäin:
Välipohjarakenne betonia, valukerrosten välissä piki, väli- ja ulkoseinät betonia, lattia- ja seinäpinnoitteina vaurio huoneistossa laatta, alapuolisessa huoneistossa kattopinnoitteena maali, seinäpinnoitteena laatta, vaurio huoneiston lattiakaivo  valurautaa, kuparisilla korokerenkailla.

Vaurio huoneisto:
Lattiakaivo likainen, ==>  laskettaessa vettä ammeen kautta lattiakaivoon, vedenpinta kaivossa nousi lattiapinnan tasolle, kaivo tyhjeni vedestä hitaasti ==> lattiakaivo padotti.
Lattiakaivon vedenpinnan ollessa laattapinnan tasolla, vettä kulkeutui korokerenkaan läpiviennin kautta ammeen poistoputken ulkopintaa pitkin, ammeen alle ja sieltä edelleen lattian välipohjarakenteeseen.
Rakenteiden kosteustarkastuksessa havaittiin ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja lattiapinnassa, lattiakaivon ympärillä, ammeen alla ja sen poistoputken ympärillä sekä ammeen alimmassa laattarivissä tarkastusluukun läheisyydessä.
Väliseinän alaosassa kohonneita kosteuslukemia ei mittaushetkellä havaittu.

Alapuolisen huoneisto:
Kylpyhuoneen katossa havaittiin maalipinnan kosteusvaurioita.
Rakenteiden kosteustarkastuksissa mitattiin ympäristöään huomattavasti korkeampia pintakosteusarvoja vaurioalueella. Muilta osin katossa eikä väliseinän yläosassa havaittu kohonneita kosteuslukemia.

Tarkastusten perusteella kosteusvaurioiden aiheuttaja oli vaurio huoneiston lattiakaivon korokerenkaan ja ammeen poistoputken läpiviennistä kaivon ympärille ja edelleen välipohjarakenteeseen vuotava vesi.

Suositeltavat jatkotoimenpiteet:
Vaurio huoneisto:
Lattiakaivon puhdistus ja toimeksiannon mukainen lattiakaivon paikkakorjaus väliaikaisratkaisuna.
Alapuolinen huoneisto:
Maalipinnan ja tasoitteen poisto katosta, katon jättäminen kuivumaan luonnollisesti.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 4 - 7h

Lisätietoja