Vesi, kosteusvaurio kuivaushuoneessa, kosteusmittaus

Kuvaus

Huoltomies havaitsi taloyhtiön kuivaushuoneen katossa kosteusvaurioita ja veden tippumista.
Isännöitsijä tilasi PS-Palosaneeraus Oy:ltä vahingon syyn selvityksen kosteusmittauksineen.
Kuivaushuoneen yläpuolella sijaitsee taloyhtiön pesutupa.

Välipohjarakenne vahinkoalueella pääpiirteittäin:
Välipohjarakenteena alalaattapalkisto kiviainespitoisella rakennusjäte-eristeellä.
Pesutuvan lattiapinnoitteena keraaminen laatta, jonka alla vanha vesieristetty betonivalu, betonivalun alla valulaudoitus.

Kuivaushuoneen katossa olevista valuhalkeamista, ruuvien reiístä sekä putkiläpivientien kohdalta tippuu vettä kuivaushuoneen lattialle.
Kattopinta oli vettynyt ja katon maalipinnassa oli havaittavissa vuotoveden aiheuttamaa vauriojälkeä parin neliö alalla.
Vahinkoalueen yläpuolelle sijoittuu pesutuvan pyykinpesukoneen korotusvalu ja valun ympärille pultatut pellitykset.
Pesukoneen syöttövesiputken  putkihaaran tulppauksen liitoksessa oli vuoto ==> vettä tippuu pesutuvan lattialle, lammikoituen pesukoneen korotusvalun pellityksiä ja pulttiläpivientejä vasten.

Pesutuvan lattialle putkitulppauksen liitoksesta vuotava vesi, pääsee lattian vedeneristeessä olevien reikien kautta välipohjarakenteeseen
Käyttövesi- tai viemärivuodon mahdollisuus välipohja rakenteessa ei ole poissuljettu tehtyjen selvitysten perusteella.

Suositeltavat jatkotoimenpiteet:
Pesutuvan putkiliitoksen vuodon korjaus.
Purkukohteen suojaus ja alipaineistus.
Välipohjarakenteen avaus pesutuvan märältä alueelta, pyykinpesukoneen läheisyydestä, niin pitkälle kun märkää välipohjaeristettä löytyy sekä kastuneen eristeen poisto ==> ilmeneekö välipohjarakenteessa putkivuotoja.
Kuivaushuoneen kattopinnan rouhinta puhtaalle betonipinnalle vahinkoalueelta.
Kantavien välipohjarakenteiden koneellinen kuivaus kastuneelta alueelta.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 8 - 12h

Lisätietoja