Vesi, kosteusvaurio kellaritiloissa

Kuvaus

Isännöitsijä tilasi kellaritilojen pintoja rikkomattoman tarkastus- ja uusintamittauksen, kellaritilojen seinissä olevien kosteusvaurioiden selvittämiseksi.
Todennäköisesti salaojaputket (ruukkuputket) ovat, joko rikkoutuneet tai tukossa ==> salaojitus ei toimi asianmukaisesti.

Rakenne pääpiirteittäin:
Kellarikerroksen seinät ja lattiat teräsbetonia maali pinnoitteella.

Kerrostalon kellaritilat sijaitsevat maanpinnan tason alapuolella.
Kellarikerroksen porrastasanteen seinien alaosissa ja lattiapinnassa oli havaittavissa maalipinnan kosteusvaurioita. Seinätasoite oli paikoitellen irti porraskäytävän seinien alaosista.
Seinä- ja lattiapintojen kosteustarkastuksessa havaittiin ympäristöään huomattavasti korkeampia pintakosteusarvoja porraskäytävässä sekä varastotiloissa.

Havaintoja rakennuksen ulkopuolella:
Rakennuksen piha-alueen maanpinta kallistaa osittain rakennukseen päin.
Syöksytorvilta tulevat sadevedet oli johdettu betonisten sadevesikourujen kautta tontin reunoille.

Betonikourut ja asfaltissa oleva vesiura ovat paikoitellen painuneet ja betonikourut tukkeutuneet, kaadot betonisissa sadevesikouruissa, olivat paikoitellen rakennuksen suuntaan.
Kellarikerroksen seinä– ja alapohjarakenteisiin kohdistuu rakennuksen ulkopuolista sade- ja sulamisvesirasitusta ==> aiheuttaa seinä- ja alapohjarakenteiden kastumisen.

Jatkotoimenpidesuositukset viitteellisesti pääpiirteittäin:
Estettävä rakennuksen ulkopuolisen kosteusrasituksen siirtyminen kellaritilojen rakenteisiin.
Salaojituksen uusiminen sorastuksineen ja perusmuurin vedeneristyksineen.

Pintavesien poisjohtaminen rakennuksen vierustoilta toimivalla sadevesijärjestelmällä ja maanpinnan kallistusten teko rakennuksesta poispäin viettäväksi.
Kellarin rakenteiden kuivuminen ei mahdollistu, mikäli rakennuksen ulkopuolelta kohdistuvan kosteusrasituksen siirtymistä rakenteisiin ei saada estettyä.

Suosittelemme erillisen kunnostus suunnitelman laatimista.

Uusinta mittaus seuraavan vuoden keväällä:
Havaitut kosteudet ja pinnoitteiden vauriot olivat lähestulkoon samat kuin aiemmalla mittauskerralla ==> kosteuskartoituksessa eli rakenteiden kosteuden tila on pysynyt lähes muuttumattomana.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 7 - 11h

Lisätietoja