Vesi, kosteusvaurio kellarikomerotiloissa

Kuvaus

Taloyhtiö tilasi pintakosteusmittauksen kellarikomerotiloihin ==> johtuvatko vauriot aiemmista vesivahingosta.

Rakenteet pääpiirteittäin:
Välipohjarakenteena teräsbetonilaatta, kantavat seinät kivirakenteiset, kellarin pinnoitteena maali.

Kellariin suoritetussa pintakosteusmittauksessa ei havaittu ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja niillä kohdilla, missä vaurioita mahdollisesti olisi edellisten vesivahinkojen johdosta.
Silmämääräisesti ei myöskään havaittu katon putkikoteloinnissa turvotusta / viitteitä mahdollisista vaurioista.

Tarkastuksen yhteydessä havaittiin, erään kellarikomeron ulkonurkassa lattialla kostea pahvilaatikko ==> pintakosteusmittauksessa havaittiin ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja lattian kulmassa.
Kellarikomeron kulmassa oleva hyllyjen runko oli  vaurioitunut samoin lattiasta, oli maalipinnoite rapistunut kohdista, joista mitattiin korkeampia pintakosteusarvoja.

Suositeltavat jatkotoimenpiteet:
Vaurio kellarikomero kohonneiden pintakosteusarvojen tarkempi tutkiminen.
Porareikä mittaukset / mahdollinen koneellinen kuivaus.
Kohteen riittävä suojaus / mahdolliset purkutoimenpiteet.
Työn edetessä saattaa ilmetä tarpeita lisätoimenpiteille.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 3 - 5h

Lisätietoja