Vesi, kosteusvaurio keittiön allaskaapin viemärivuoto

Kuvaus

Asukas oli havainnut keittiön allaskaapin alla kosteutta, huoltoyhtiö oli tilannut putkimiehen korjaamaan vuotaneen viemärin
Putkimiehen mukaan viemäri oli tiputellut pidemmän aikaa ==> isännöitsijä tiIasi PS-Palosaneeraus Oy:n kartoittamaan kohteen sekä tekemään tarvittavat purku- ja kuivaustoimenpiteet.

Rakenteet pääpiirteittäin:
Välipohjarakenteena alalaattapalkisto rakennusjäte eristeellä, kantavat seinät kiviainesta maalipinnoitteella, lattian pinnoitteena laminaatti.

Tarkastushetkellä keittiön allaskaapin viemäröinti ja vesiputket oli uusittu, putkimiehen toimesta.
Tarkkaa ajankohtaa vuodon alkamiselle ei tiedetä ==> putkimies oli otaksunut viemärin vuotaneen pidemmän aikaa.

Suoritetussa pintakosteusmittauksessa havaittiin ympäristöään huomattavasti korkeampia pintakosteusarvoja allaskaapin alla, allaskaapin eristetilamittauksessa havaittiin eristeiden olevan märkiä.

Suositeltavat jatkotoimenpiteet:
Kostuneiden eristeiden poisto, purkulaajuus tarkentuu työn edetessä.
Mahdollisesti rakenteiden koneellinen kuivaus purkutyön jälkeen.
Purkukohteen suojaus ja alipaineistus.
Työn edetessä saattaa ilmetä tarpeita lisätoimenpiteille.

Suoritettu purkutyön jälkeinen pintakosteus sekä eristemittaus vaurioalueelle ==> mittauksissa ei havaittu ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja.
Välipohjan eristeitä oli poistettu allaskaapin alta ==> eristemittauksessa ei havaittu kosteutta vaurioalueen ympärillä olevissa eristeissä.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 17 - 22h

Lisätietoja