Vesi, kosteusvaurio keittiökaapissa

Kuvaus

Asukas oli havainnut tummia läikkiä keittiön ulkoseinällä olevassa kylmäkomerossa ja epäilee kosteusrasitusta rakenteissa.

Asukas ei ollut säilyttänyt komerossa ruokatarvikkeita eikä muutakaan irtaimistoa.

 

Rakenteet tutkimusalueella pääpiirteittäin:

Ulkoseinä massiivitiilirakenteinen, jossa alkuperäinen seinän sisään upotettu viileäkomero.

Ulos / ulkoilmaan johtavat tuuletusreiät oli laitettu umpeen julkisivuremontin aikana.

Julkisivupinnoitteena rappaus ja sisäpinnoissa maali.

 

Kylmäkomeron alaosassa / pohjalla oli havaittavissa silminnähtävää,  mikrobikasvustoon viittaavaa esiintymää.

Suoritettiin komeron seinämien kosteustarkastukset.

Rakenteiden pintakosteustarkastuksissa ei havaittu ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja.

 

Kyseiset kasvustoesiintymät eivät johdu rakenteeseen kohdistuneesta vesivahingosta ja / tai ylimääräisestä kosteusrasituksesta seinärakenteissa, pinnoitekerroksen alla.

Ulkoilman alhaisten lämpötilojen aikana etenkin talviaikaan, kylmäkomeron sisäilman / seinämien lämpötila laskee ja mahdollistaa huoneiston sisäilman sisältämän kosteuden tiivistymisen kylmiin pintoihin.

Komeron maalipinnoille kertyy ajan saatossa epäpuhtauksia, jotka pinnoille ajoittain tiivistyvän kosteuden kanssa mahdollistavat mikrobikasvuston syntymisen.

Ohjeistettu asukasta.

 

Suositeltavat jatkotoimenpiteet:

Pinnoilla olevan mikrobikasvustoon viittaavan esiintymän huolellinen puhdistus ja komeron sisäpintojen maalaus tarvittaessa, kosteisiin tiloihin tarkoitetulla maalilla.

 

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 4 - 5h

Lisätietoja