Vesi, kosteusvaurio, kattovuoto

Kuvaus

Taloyhtiössä oli ollut useita kattovuotoja vuoden vaihteessa,  vaurio asunnon osalta kunnostustöitä oli tehty keväällä.
Asukas oli havainnut vaurioita pinnoitteissa sekä tunkkaista hajua kunnostuksen jälkeen ==> taloyhtiö tilasi PS-Palosaneeraus Oy kosteuskartoittamaan vaurio asunnon.

Rakenteet pääpiirteittäin:
Välipohjan rakenteena alalaattapalkisto, jossa eristettä noin 300mm, kantavat seinät tiilirunkoisia, kevyet puurunkoisia levyseiniä, lattian pintamateriaalina ponttilauta.

Suoritettu rakenteita rikkomaton pintakosteusmittaus asuntoon, millään pinnoilla ei havaittu kohonneita pintakosteusarvoja.
Olohuoneen päätyseinässä rappaus oli kopo ja halki vajaan neliön suuruiselta alueelta, muilla olohuoneen seinillä rappaus oli paikoitellen kopo ja halki.
Sen kattopaneeleissa oli havaittavissa merkkejä vesivahingosta, kattopintoja ei oltu avattu saneeraustöiden yhteydessä.

Olohuoneen ikkunoissa ja ikkunan listoissa oli edelleen havaittavissa jälkiä vesivahingosta mm. valumajälkiä ikkunapinnoilla ja vaurioita ikkunan listoissa.
Lattiaa ei oltu saneeraustyön aikana avattu vaikka silloisen  kartoituksen suorittanut kuivausliike oli todennut eristetilan kosteaksi ensiraportissaan.
Keittiössä havaittiin vaurioita ikkunan listoissa, katon levysaumat olivat paikoin haljenneet.

Vauriot keittiön ja olohuoneen rakenteissa ovat seurausta huonosti suoritetusta ja valvotusta saneerauksesta.
Kartoituksen suorittaneen kuivausliikkeen jälkeen, asunnossa ei ole suoritettu kosteuksien valvontaa ja ensiraportissa mainittuja toimenpiteitä oli jätetty tekemättä..

Alustavat toimenpiteet:
Rappauksen poisto kopoilta ja haljenneilta alueilta.
Katon ja seinien levyrakenteiden purku keittiössä ja olohuoneessa ikkunoiden edustoilta.
Olohuoneen paneelikaton purku vaurioituneilta osin.
Olohuoneen välipohjaeristeiden poisto ikkunan edustalta.
Lisätoimenpiteiden sekä koneellisen kuivauksen tarvetta tarkastellaan, kun purkutoimenpiteet suoritettu ja päästään tarkastamaan mahdolliset vauriot pinnoitteiden alla.
Purkukohteiden suojaus ja alipaineistus.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 5 - 8h

Lisätietoja