Vesi, kosteusvaurio, kattovuoto olohuoneeseen

Kuvaus

Omistaja oli havainnut olohuoneen katossa pinnoitevaurioita käydssään siellä, huoneistossa ei asuttu.
Isännöitsijä tilasi PS-Palosaneeraus Oy:ltä kartoituksen kohteeseen.

Rakenteet pääpiirteittäin:
Välipohjarakenteena teräsbetonilaatta, kantavat seinät betonirakenteiset, vesikattona konesaumattu pelti,
olohuoneen lattiapinnoitteena muovimatto, seinillä tapetti, katossa maalipinnoite, mitään rakenteita ei tarkastettu porarei`istä.

Tarkastushetkellä huoneisto oli tyhjillään, olohuoneen katossa oli maali-, pinnoitehalkeamia.
Pintakosteusmittauksissa ei havaittu millään pinnoilla kohonneita pintakosteusarvoja.
Peltikatossa ei havaittu reikiä sen maalipinnassa oli pinnoitevauriojälkeä, yläpohjassa ei ollut viitteitä kosteusvaurioista.
Huoltomiehen mukaan taloyhtiössä oli ollut kattovuotoja aiemmin talviaikana.

Kosteusvaurio oli todennäköisimmin aiheutunut peltikaton saumasta tai liitoksesta yläpohjarakenteen läpi huoneistoon valuneesta sulamisvedestä.
Katolle kertyvä lumikuorma ja jää padottavat vesikaton lappeelta valuvaa sulamisvettä, joka valuu rakenteisiin katteen liitoksesta tai saumasta.

Suositeltavat jatkotoimenpiteet:
Irtonaisen maalin- ja pinnoitteen poisto olohuoneen katosta => tasoitus ja maalaus.
Katolle talvisin kertyvän lumikuorman säännöllinen poistaminen.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 3 - 5h

Lisätietoja