Vesi, kosteusvaurio kattovuodot useaan asuntoon

Kuvaus

Vesikatolta oli valunut sulamisvesiä yläpohjarakenteen läpi ylimmän kerroksen huoneistoihin.

Katolta oli poistettu lumet taloyhtiön toimesta, vuototapahtuman jälkeen.

 

Yläpohjarakenne pääpiirteittäin: 

Vesikatemateriaalina konesaumattu peltikatto, kantavana yläpohjarakenteena alalaattapalkisto, jonka päälle valettu ullakon palopermanto, yläpohjaeristeenä rakennusjäte.

Vaurio huoneistojen katot rapattuja ja maalattuja.

 

Suoritettiin vahinkohuoneistojen kattopintojen kosteustarkastukset ja vauriokohtien visuaaliset tarkastukset, pois lukien vaurio huoneisto 2, johon ei päästy.

Vaurio huoneistojen 1, 3, 4 ja 5 kattopinnoissa, ulkoseinän puoleisella osalla kattoa, havaittiin paikoittaisia maalipinnan kosteusvaurioita / valumajälkiä ja ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja.

Huoneiston 6 katossa ei havaittu kosteusvaurioita eikä kohonneita kosteuslukemia.

 

Ullakolle suoritetussa tarkastuskäynnissä vuotokohtia ei päästy todentamaan lukossa olevien irtaimistokomeroiden johdosta.

Muut havainnot: Ullakon lattiassa havaittiin 2 kpl purkualueita, joista oli yläpohjaeristeet poistettu aiempien kattovuotojen yhteydessä.

 

Vuodot ja kosteusvauriot huoneistoissa ovat aiheutuneet peltikaton saumoista / liitoksista ullakon lattialle ja edelleen yläpohjarakenteen läpi huoneistoihin valuneesta sulamisvedestä.

Räystäslinjalle kertyvä lumikuorma ja jää, padottavat vesikaton lappeelta valuvaa sulamisvettä, joka valuu katteen liitoksista / saumoista ullakolle.

Vuotoa tapahtuu, kun vesikatolla, peltikatetta vasten oleva lumi sulaa vedeksi, rakennuksesta peltikatteeseen nousevan lämmön vaikutuksesta.

 

Suositeltavat jatkotoimenpiteet:

Katolle kertyvän lumikuorman säännöllinen poistaminen.

Riittävän tehokkaiden saattolämmityskaapeleiden asentaminen räystäisiin ja syöksytorviin.

Maalin poisto vaurioalueilta vahinkohuoneistojen katoista, kattopintojen luonnollisen kuivumisen mahdollistamiseksi.

Yläpohjan eristetilan kosteusmittaukset vahinkoalueilta, kun sulamisvesirasitusta ei enää kohdistu rakenteisiin.

Mittauksista saatujen arvojen perusteella määrittyy yläpohjarakenteen purku / kuivaustarve.

Purkukohteiden suojaus ja alipaineistus.

Ullakon lattiassa olevien vanhojen purkualueiden kunnostus.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 4 - 7h

Lisätietoja