Vesi, kosteusvaurio, kattorakennevuotoja

Kuvaus

Taloyhtiössä oli kattorakenteista johtuvia sadevesivuotoja vaurio huoneistoon ja yläpohjarakenteisiin. 

 

Rakenteet vahinkoalueella pääpiirteittäin:

Kasvihuoneen ja olohuoneen vesikatot ovat eritasoisia, vesikatemateriaalina pelti ja kasvihoneen kohdalla osittain lasikatto.

Julkisivumateriaalina laudoitus / pelti sekä tiiliverhoilu, viherhuoneen sisäpinnat kipsilevyrakenteisia, joiden pinnoitteena maali.

Olohuoneen katto betonielementtiä, pinnoitteena ruiskutasoite.

 

Kasvihuoneen oviaukon kohdalla, olohuoneen ruiskutasoitekatossa havaittiin silminnähden märkä alue ==> vuotovesi kattorakenteista.

Veden valumista ilmeni kovalla vesisateella ja tuulella, vuotokohta sijoittuu olohuoneen ja kasvihuoneen vesikattojen liitoskohtaan.

Parvekkeen kautta suoritetuissa tarkastuksissa todettiin mahdolliseksi vuotokohdaksi olohuoneen vesikaton seinä- / räystäsrakenteiden liitoksessa olevan pellin sauma,

jonka kautta vettä saattaa ohjautua kovalla tuulella ja sateella seinärakenteeseen ja edelleen yläpohjan betonielementin päälle.

 

Suositeltavat jatkotoimenpiteet:

Vesikaton liitoksessa, seinän yläosassa olevan pellityksen uusiminen ja tiivistys seinään ja räystään alusrakenteeseen niin, että vettä ei pääse saumojen kautta seinärakenteisiin.

Myös muiden vahinkoalueen kohdalle / yläpuolelle sijoittuvien saumojen ja liitosten tarkastus ja tarvittaessa tiivistykset / massaukset.

Kasviuoneen lasikatteen ja seinäelementtien liitoksessa olevien saumausten uudelleen tiivistykset tarkoitukseen soveltuvalla, sääolosuhteet kestävällä tiivistysmassalla.

Räystäskourun alla olevan pellityksen uusiminen kulmalistaksi tms. ja tiivistys niin, että vettä ei pääse ohjautumaan kovan tuulen- / sateen aikana pellityksen yläsauman

kautta lasiseinäelementtien päälle.

                                           

Kasvihuoneen kipsilevyseinä ja kipsilevykattoa tulisi purkaa olohuoneen vastaisen lasiväliseinän yläpuolelta, mahdollisten rakenteissa piilevien kosteusvaurioiden varalta.

Rakenteiden avauksen yhteydessä vuotojälkiä seuraamalla, voidaan vuotokohdan sijainti varmentaa ja vesivahingon laajuus rakenteissa kartoittaa, mahdollisen rakenteiden

lisäpurku- ja kuivaustarpeen varalta ==> purkutöiden yhteydessä havaittu, että yläpohjaan oli myös päässyt sadevesivalumaa, villaeristeet sekä kattorakenteet märikiä.

 

Huoneiston purkutyö, kohde suojattava ja alipaineistettava, kattopurkutyöt ==> katto pressutettava huolellisesti päivittäin.

Tarvittavat sähkö- ja putkityöt.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: > 250h

Lisätietoja