Vesi, kosteusvaurio, IV-venttiilin kylmävuoto / kondenssi

Kuvaus

Isännöitsijä ilmoitti, että paritalon kahteen makuuhuoneen kattoon oli ilmestynyt kosteusläikkiä.

Kosteusläikät olivat molemmissa makuuhuoneissa ilmastointiventtiilin ympärillä, toisessa oli lisäksi pari erillistä kosteuden aiheuttamaa läikkää.

 

Rakenteet vahinkoalueella pääpiirteittäin:

Vesikatemateriaalina konesaumattu pelti, yläpohjaeristeenä lasivilla, jonka yläpinnassa tervapaperi, sisäkattomateriaalina maalattu lastulevy, jonka päällä höyrynsulkumuovi, yläpohjan lämmöneristekerroksen vahvuus noin 150 mm.

 

Ensimmäisellä tarkastuskäynnillä havaittiin makuuhuoneiden katoissa, ilmanvaihdon poistoventtiilien kohdalla kosteusvauriojälkiä.

Kattopintojen kosteustarkastuksissa todettiin kattolevyjen olevan vesimärkiä vauriojälkien kohdalta.

Julkisivun puoleisen poistoventtiilin kohdalta oli asukkaalta saadun tiedon mukaan tiputtanut vettä, jolloin myös vauriojäljet kattopinnoissa oli havaittu.

Yläpohjaan ei päästy ensimmäisen tarkastuskäynnin yhteydessä, koska paritalon toisessa päädyssä sijaitsevan kulkuluukun kohdalla ei ollut talotikkaita.

 

Toinen tarkastuskäynti tehtiin yläpohjaan hieman myöhemmin vuotovahingon syyn sevittämiseksi / tarkentamiseksi.

Yläpohjaeristeiden alapinnassa, höyrynsulun päällä ja eristekerroksen alapinnassa todettiin irtovettä, ilmanvaihdon poistoventtiilien ympärillä, vaurioalueilla

 

Muut havainnot: Yläpohjassa sijaitsevista viemärin tuuletusputkista puuttuu lämpöeristys ja muutoinkin IV-putkien lämpöeritykset todettiin epäilyttäviksi.

 

Vesivahingot sisäkattopinnoitteissa aiheutuvat, yläpohjassa kulkevien ilmanvaihtoputkien ja yläpohjan puutteellisesta lämmöneristyksestä.

Rakennuksesta yläpohjaan ja IV-kanavistoon siirtyvä lämpö aiheuttaa vesihöyryn tiivistymistä IV-putkien ulkopintaan ja yläpohjarakenteisiin, kun ulkoilman lämpötila laskee muodostuu kastepiste ==> jolloin vesi kondensoituu rakenteisiin.

Mahdollinen ilmavuotokohta höyrynsulussa IV-venttiilien kohdalla saattaa osaltaan vaikuttaa vaurioiden syntyyn, vesikattovuotoja vahinkoalueilla ei havaittu

 

Suositeltavat jatkotoimenpiteet:

Ensiapuna suositellaan, että vaurio huoneiston IV-poistokanavat lämpöeristetään uudelleen tai lisätään eristeitä niin, että kondenssia ei pääse syntymään.

Sisäkattolevyt puretaan / uusitaan  IV-venttiilien kohdalta ja mahdolliset ilmavuotokohdat tiivistetään.

IV-venttiilien kohdalta yläpohjan eristekerroksen vahvuutta lisätään tilapäisratkaisuna estämään lisävahinkojen syntymistä.

Viemärin tuuletusputket tulisi eristää välittömästi.

Purkukohteet suojattava ja alipaineistettava.

Myöhemmin keväällä tehtävän vesikattoremontin yhteydessä tulee kiinnittää huomio yläpohjan ja putkieristeiden lämpöerityksiin ja parantaa niitä erillisen korjaustyösuunnitelman mukaan.

 

Tehtyjä toimenpiteitä / IV-venttiilien kylmävuoto/kondenssi vuodon korjaukset kahdessa makuuhuoneessa:

  • Purettu katon levytystä venttiilien ympäriltä.
  • Poistettu vaurioituneet yläpohjaeristeet.
  • Purkukohteet suojattu ja alipaineistettu.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 19 - 24h

Lisätietoja