Vesi, kosteusvaurio, ikkunavuotoja

Kuvaus

Taloyhtiössä oli ollut useita ikkunavuotoja ==> isännöitsijä tilasi kosteuskartoituksen ja vuotojen syyn selvittelyä.

Rakenteet vahinko alueilla pääpiirteittäin:
Lattia / välipohja betonirakenteinen, lattian pinnoitteena parketti, seinät betonielementtiä.

Suoritettu rakenteita rikkomaton pintakosteusmittaus vaurio asuntoihin 1, 2 ja 3.

Vaurio asunto 1:n makuuhuoneessa havaittiin ikkunan yläpuolella pinnoitevaurioita sekä kauttaaltaan huomattavasti ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja.
Vastaavia arvoja mitattiin myös alanurkassa noin ½-neliön alueella.
Huoneiston toisessa makuuhuoneessa havaittiin vastaavilla alueilla korkeita pintakosteuslukemia.

Vaurio asunto 2:n makuuhuoneessa havaittiin huomattavasti ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja ikkunan yläpuolella noin 50cm leveällä alueella sekä sen alanurkassa mitattiin korkeita pintakosteuslukemia noin ½-neliön alueella.
Toisessa makuuhuoneessa vastaavat alueet olivat kosteina, lisäksi katossa havaittiin kohonneita pintakosteusarvoja reilun ½-neliön alueella.
Huoneiston kolmannessa makuuhuoneessa havaittiin ikkunan vasemmassa reunassa lähes ½-neliön alueella ja molemmissa alanurkissa noin ½-neliön alueilla huomattavasti ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja.

Ensimmäisen ja toisen makuuhuoneen ikkunavuodosta vettä oli päässyt valumaan jonkin verran lattialle, mittauksissa ei havaittu kohonneita pintakosteusarvoja.

Vaurio huoneisto 3:n makuuhuoneessa havaittiin kotelon alapuolella huomattavasti ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja koko ikkunan leveydeltä.
Keittiön ikkunan yläpuolella oli noin neliön alue alanurkassa lähes ½-neliön alue, josta mitattiin korkeita pintakosteuslukemia.

Suositeltavat jatkotoimenpiteet:
Pinnoitteiden poisto kostuneilta ja vaurioituneilta alueilta kaikissa kolmessa asunnossa.
Lisäksi vaurio asunnon 3 makuuhuoneen verhokotelon purku, jotta päästään tarkastamaan onko kotelon sisällä kosteuden aiheuttamia vaurioita.
Purkukohteiden suojaus ja alipaineistus.
Korjaustoimenpiteiden suoritus kun ikkunoiden ulkopuoliset tiivistykset suoritettu.
Töiden edetessä voi ilmetä tarpeita lisätoimenpiteille.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 5 - 8h

Lisätietoja