Vesi, kosteusvaruio liiketilan julkisivun rakenteissa

Kuvaus

Liiketilan toisen pesuhuoneen laattaseinä pullistelee, isännöitsijä tilasi syyn selvityksen.

Ensikäynnillä havaittiin pesuhuone 2:n laattojen olevan irti pohjastaan ja pullistunut reilun 1 m2:n alalta, suihkunurkkauksen ulkoseinäosuudella.

Toinen vauriokohta sijaitsi julkisivupinnoitteessa lastauslaiturin katoksen alla päätyseinässä, siinä tiilipinnoite oli irti alustaan ja pullistunut noin 1 m2 alalta.

 

Rakenteet vahinkoalueella pääpiirteittäin:

Kantavana ulkoseinärakenteena betoni ja tiiliseinä, julkisivupinnoitteena poltettua tiiltä muistuttava betonilaatta, sisäpinnoitteena pesutila 2:ssa keraaminen laatta.

 

Irtonaisten seinäpinnoitteiden poiston jälkeen suoritettiin rakenteiden pintakosteustarkastukset vauriokohtiin.

Ulkoseinän kosteustarkastuksessa, pesuhuone 2:n vauriokohdassa ei havaittu ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja tarkastushetkellä.

Lastauslaiturin ulkoseinäpinnoitetta oli pudonnut ennen kosteustarkastuksia noin 1 m2:n alalta.

 

Lastauslaiturin peltikatolta ohjautuu sulamis- ja sadevesiä julkisivupinnoitteessa oleviin vauriokohtiin.

Katon räystäskourusta ohjautuu vettä suoraan ulkoseinäpintaan, sosiaalitila 1:n kohdalle sijoittuvalle vaurioalueelle.

Lastauslaiturin katolta seiniin ohjautuva vesi rapauttaa ja kastelee ulkoseinärakenteita, mikä pakkasella aiheuttaa seinän jäätymisen ja seinien pinnoitevauriot.

Rakennekosteusmittauksissa pesuhuone 1:n seinärakenteet todettiin märäksi, julkisivussa sijaitsevan vaurioalueen kohdalta.

Pesuhuone 2:n vaurioalueen seinärakenne todettiin mittauksin kuivaksi.

 

Muut havainnot: Lastauslaiturin katon räystäskourun sekä yläkatolta lastauslaiturin katolle johtavan syöksytorven todettiin olevan jäässä.

Sulamisvettä valui jäässä olevasta / rikkinäisestä räystäskourusta ulkoseinäpinnan vauriokohtaan.

 

Ulkoseinäpintaan ohjautuvat sulamis- ja sadevedet kastelevat seinärakenteita, mikä aiheuttaa vauriot ulkoseinäpinnoitteisiin ja seinärakenteen kastumisen pesuhuone 1:n kohdalla.

Pesuhuone 2:n seinäpinnoitteen irtoaminen alustastaan ei ole aiheutunut kosteusrasituksesta vaan kyseessä oli, laattapinnoitteen alla olevan rappauskerroksen tartunnan pettäminen.

 

Suositeltavat jatkotoimenpiteet:

Estettävä sulamis- ja sadevesien ohjautuminen ulkoseinäpintaan, tarvittavilla lastauslaiturin katteeseen ja räystäskouruun kohdistuvilla korjaustoimenpiteillä.

Lastauslaiturin katolle johtavaan, katolta pois johtavaan syöksytorveen ja katon räystäskouruun olisi suositeltavaa asentaa lämmityskaapelit sekä vuotavan räystäskourun uusiminen.

Kun seinärakenteisiin kohdistuva kosteusrasitus on saatu korjaavilla toimenpiteillä estetyksi, tulisi loputkin irti alustastaan olevat seinäpinnoitteet poistaa.

Kastuneen seinärakenteen koneellinen kuivaus purkutöiden jälkeen, pesutila 1:n kohdalta.

Ulkoseinäpinnan suojaus vauriokohdasta kuivaustyön ajaksi.

 

Tehtyjä toimenpiteitä / takapihan lastauslaituri, pellityksien vesivuotoja.

Pesutila 1:

  • Purettu lastauslaiturivuotojen takia kastuneilta seinäpinnoilta laatoitukset rappauksineen.
  • Kuivattu rakenteet.

Pesutila 2:

  • Purettu kopona oleva seinälaatoitusosuus irtonaisine rappauksineen.

Rakennuksen pohjoisnurkka:

  • Purettu kopot rappaukset ja tiilet lastauslaiturin vauriokohdista.
  • Purkukohteiden tarvittavat suojaukset sekä alipaineistus / sisäpurkutyöt.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 31 - 36h

Lisätietoja