Vesi, kosteus-, mikrobivaurio

Kuvaus

Erikoisliikkeen kylpyhuonekartoituksessa oli havaittu kohonneita pintakosteusarvoja kylpyhuoneen ja eteisen lattioissa.
Isännöitsijä tilasi vielä PS-Palosaneeraus Oy:ltä lisäraportin kohteesta.

Rakenteet pääpiirteittäin:
Välipohjarakenteena alalaattapalkisto rakennusjäte eristeellä, kantavat seinät kiviainesta maalipinnoitteella, lattian pinnoitteena muovimatto, jonka alla ponttilauta, kylpyhuoneen lattian pinnoitteena keraaminen laatoitus, kylpyhuoneen seinät laatoitettu noin 2 metrin korkeuteen, loppuosassa maali, mitään rakenteita ei tarkastettu porarei`istä.

Keittiö:
Välitilanlaatoitus oli kopo / irti alustastaan, seinien maalipinnoite oli paikoin hilseillyt.
Allaskaapin pohja– sekä taustalevy oli tummunut ja turvonnut, vettä laskiessa ei kuitenkaan havaittu vuotoja.
Keittiön kaappien alla havaittiin valumajälkiä, jotka johtuvat työtason ja välitilanlaatoituksen puutteellisista tiivistyksistä.
Työtaso oli turvonnut, eikä siinä ollut tiivistyksiä ==> roiskevesi valumaa seiniä pitkin rakenteisiin.
Millään pinnoilla ei havaittu ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja mittaushetkellä.

Kylpyhuone:
Kylpyhuoneen lattiassa havaittiin kauttaaltaan ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja sekä paikoitellen seinissä. Lavuaarin alta tulevien vesiputkien läpivienneissä ei ole tiivistyksiä, näillä kohdin havaittiin myös ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja.
Kylpyhuoneen katon maalipinnoitteessa oli havaittavissa kosteuden aiheuttamaa tummumaa, joka viittaisi huonoon ilmanvaihtoon, katossa ei havaittu kohonneita pintakosteusarvoja.
Kylpyhuoneen ovi sekä kynnys oli vaurioitunut kosteudesta, ovenkarmien maalipinnoite halkeillut.
Kylpyhuoneessa oli poistoilmaventtiili, mutta ilmanvirtaus oli heikko, oven kynnys- / korvausilmarako oli pieni.

Eteinen:
Eteisen muovimatto oli irtonainen sekä tummunut kylpyhuoneen oven edestä.
Muovimaton alla oleva ponttilautalattia oli märkä, lastalla laudoitusta painettaessa niistä pursusi vettä, seinillä ei havaittu kohonneita pintakosteusarvoja.

Suositeltavat jatkotoimenpiteet:
Keittiö:
Välitilan laatoituksen uusiminen.
Allaskaapin, sekä työtason uusiminen.
Irtonaisen maalipinnan uusiminen kaapin alta.
Keittiön lattian eristeiden mittaus.
Kylpyhuone:
Pinnoitteiden ja lattian eristeiden purku
Oven, karmien ja kynnyksen uusiminen.
Eteinen:
Jalkalistojen, ponttilautojen ja eristeiden purku.
Muuta:
Purkukohteiden suojaus ja alipaineistus.
Purkurajat tarkentuu työn edetessä.
Purkutyön jälkeen mahdollinen koneellinen kuivaus / mittaukset.
Työn edetessä voi ilmetä tarpeita lisätoimenpiteille.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 3 - 6h

Lisätietoja