Vesi, kattoikkuna, kondenssivesi

Kuvaus

Rivitalo huoneiston asukas havaitsi yläkerran käytävän kattoikkunassa vuotoveden aiheuttamaa valumajälkeä sekä ajoittaista valokuvun hikoilua.
Isännöitsijä tilasi kohteen kartoituksen ja vahingon syyn tarkastelua.

Rakenteet pääpiirteittäin:
Vesikattona bitumikermi, kattoikkunan ympärillä pelti, sisäverhouslevynä rakennuslevy maali pinnoitteella.

Tarkastushetkellä yläkerrassa havaittiin vuotoveden valumajälkiä ja maalipinnoite vaurioita, kattoikkunan alapuolisessa levytyksessä.
Pintakosteusmittauksessa, ei mittaushetkellä havaittu ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja.

Suositeltavat jatkotoimenpiteet:
Vauriokohdan pinnoitteiden purku ja mahdollinen lisäpurku sekä rakenteiden tarkastus.
Purkutyön jälkeen rakenteiden kosteusmittaukset.
Purkukohteen suojaus ja alipaineistus.
Työn edetessä saattaa ilmetä tarpeita lisätoimenpiteille.

Mittaushavainnot:
Yläkerran kylpyhuoneen lattian lämpötila oli mittaushetkellä 28°C, käytävän 23°C sekä kattoikkunan / valokuvun lämpötila oli mittaushetkellä 13°C  ==> kondenssivesi.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 21 - 26h

Lisätietoja