Vesi, katto- parvekevuoto, lumi, jää

Kuvaus

Yläpuolisen huoneiston parvekkeen sulamisvesiä oli valunut alakerran huoneistoon.

Tämän yläpuolisen huoneiston keittiön seinä oli lisäksi kastunut, katolta savuhormin kohdalta vuotaneiden sulamisvesien johdosta.

 

Rakenteet vahinkoalueilla pääpiirteittäin:

Vesikatemateriaalina pääosiltaan tiili ja osittain konesaumattu pelti.

Väli- ja yläpohjarakenteena alalaattapalkisto, jossa lämmöneristeenä rakennusjäte, ullakon lattia betonia, ulkoseinät tiilirakenteisia.

Vaurio huoneiston makuuhuoneen katto- ja seinäpinnoitteena maali.

Yläpuolisen huoneiston keittiön seinäpinnoitteena tapetti.

 

Parvekkeen sulamisvedet / alapulinen huoneisto:

Makuuhuoneen katossa, ikkunan edustalla havaittiin yläpohjarakenteesta valuneen sulamisveden aiheuttamia valumajälkiä ja halkeamia.

Kattopinnan ja ulkoseinän yläosan kosteustarkastuksessa havaittiin ympäristöään huomattavasti korkeampia pintakosteusarvoja seinän yläosassa, ikkunan yläsmyygin kohdalla sekä katossa, ikkunan edustalla n. 1,5 – 2,0 m2:n alalla.

Yläpuolinen huoneisto:

Alapuolisen huoneiston vahinkoalueen yläpuolella sijaitsee po. huoneiston parveke.

Parvekkeen lattialla oli ollut vahinkohetkellä lunta, jonka sulaessa, vettä oli ohjautunut parvekkeen oven kynnyspuun kohdalta / alta, ylä / välipohjarakenteisiin / mitattu kuivaksi.

Vesikaton sulamisvesivahinkoon / yläpuolinen asunto:

Keittiön ulkoseinän paperitapetissa oli havaittavissa kosteusvaurioita ja valumajälkiä, sisäseinäpintaa pitkin, savuhormin kohdalta, valuneista sulamisvesistä johtuen.

Seinä- ja kattopinnan kosteustarkastuksessa ei havaittu enää / tarkastushetkellä, ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja vuotoalueella.

Vesikatto:

Vuotokohdalla vesikatolla, vasten ulkoseinää, sijaitsee muurattu savuhormi, jota ei ole pellitetty.

Vesikatteen / hormin liitoskohtaan oli kertynyt lunta / jäätä.

Muut havainnot:

Ullakolla suoritetussa katselmuksessa havaittiin useita vesikaton vuotokohtia, jotka sijoittuvat säilytyskomeroiden kohdalle, vesikaton alalappeelle, räystäslinjalle.

Sulamisvesistä aiheutuneita kastuneita kohtia ulkoseinälinjalla, ullakon lattialla havaittiin useiden säilytyskomeroiden kohdalla.

Lähellä katon harjaa havaittiin vanha viemärin tuuletusputken läpivienti, joka oli jätetty avoimeksi.

Ullakolla sijaitsevien saunatilojen parvekkeelta suoritetussa katselmuksessa todettiin räystäiden ja syöksytorvien olevan jäässä ja räystäslinjalle oli padottunut vesikatteen sulamisvesiä.

 

Suositeltavat jatkotoimenpiteet liittyen parvekkeen sulamisvesivahinkoon:

Yläpuolinen huoneisto:

Ensiavuksi ja lisävahinkojen estämiseksi parvekkeen lattia tulisi säännöllisesti puhdistaa lumesta ja jäästä, jotta sulamisvettä ei pääse kertymään vasten oviaukon kynnystä.

Kynnyskohdan avaus ja korjaukset /  tiivistykset keväällä.

Alapuolinen huoneisto:

Maalin ja tasoitteen poisto kastuneelta alueelta katto- ja seinäpinnasta, pintojen kuivumisen mahdollistamiseksi.

Katon eristetilan kosteusmittaukset ja mittauksista saatujen arvojen perusteella, eristetilan koneellinen kuivaus tarvittaessa.

Purkukohteiden suojaus ja alipaineistus.

 

Suositeltavat jatkotoimenpiteet liittyen vesikaton sulamisvesivahinkoon / yläpuolisen asunnon ja ullakkotilan vesivahinkoihin

Muuratun savuhormin liitokset / saumat juuripeltiin ja vesikatteeseen tulee tarkastaa sekä vuotokohdat korjata.

Keittiön seinän pinnoitevaurioiden kunnostus, kun lisävuodot on saatu estettyä.

Vesikatteessa olevien läpivientien tiiviys tulisi tarkastaa ja mahdolliset vuotokohdat korjata.

Avonaiset läpiviennit katteessa tulee peittää.

Räystäille ja syöksytorviin kertynyt / kertyvä jää tulisi poistaa, jotta vesikaton sulamisvedet pääsevät poistumaan katolta eikä vettä padottuisi räystäslinjalle, vesikaton lappeiden alaosiin.

Suositeltavaa olisi asentaa saattolämmityskaapelit räystäskouruihin ja syöksytorviin.

Kun vuotokohdat ullakolle on saatu paikallistettua / korjattua => yläpohjaeristeiden kosteuskartoitukset vahinkoalueilta.

Kosteuskartoitusten perusteella tarvittavat kuivaus tai purkutyöt.

 

 

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 63 - 67h

Lisätietoja