Vesi, astianpesukoneen poistoletkusto

Kuvaus

Alapuolisen huoneiston makuuhuoneen katossa, oli havaittavissa pinnoitevaurio.
Taloyhtiö tilasi kohteen tarkemman tutkimuksen ja vahingon syyn selvityksen.

Rakenteet vahinkoalueella pääpiirteittäin:
Välipohjarakenteena ontelolaattaelementit, vaurio huoneiston lattiapinnoitteina  laminaatti, alapuolisen huoneiston kattopinnoitteena ruiskutasoite, seinäpinnoitteena maali, väliseinät kipsilevyä, metallirangalla, liukuoven yläkiskon kotelointi metallirunkoinen.

Alapuolinen huoneisto:
Makuuhuoneen katossa, oli vuotoveden jättämää valumajälkeä olohuoneen oviaukon lähettyvillä.
Kattopinnassa
ei havaittu kohonneita kosteuslukemia mittaus hetkellä.

Kattoon liittyvässä liukuoven kiinnityskiskon koteloinnissa oli myös kosteusvaurion aiheuttamaa vauriojälkeä.
Vaurioalueen kosteuskartoituksessa todettiin liukuoven koteloinnin kipsilevyjen ja makuuhuoneen sekä eteisen välisen kipsilevyseinän yläosa märäksi olohuoneen oviaukon kohdalta.

Vaurio huoneisto:
Tiskiallaskaapiston rungossa ja alakaapiston pohjalevyssä astianpesukoneen vieressä, oli havaittavissa kosteusvaurioita sekä vuotoveden jättämiä jälkiä.
Tarkastuksessa todettiin astianpesukoneen poistoletkun liitokset arveluttavaksi ==> tulovesiletku paineistettiin, ei vuotoa havaittu.
Alakaapiston runkojen ja alasokkelien kosteustarkastuksessa havaittiin kohonneita kosteuslukemia, astianpesukoneen läheisyydessä.

Astianpesukoneen käytön aikana poistovettä pääsee vuotamaan tiskiallastason alla olevien liitosten kautta poistoletkua pitkin, alakaapiston pohjalevylle ja siitä edelleen rakenteisiin.
Omistaja kertoi, että astianpesukonetta käytetään satunnaisesti.

Suositeltavat jatkotoimenpiteet:
Alapuolinen huoneisto:
Kastuneen liukuovikoteloinnin purku ja lastenhuoneen väliseinän avaus, koteloinnin kohdalta.
Purkukohteen suojaus ja alipaineistus.

Vaurio huoneisto:
Tiskiallastason alakaapistojen purku, astianpesukoneen irrotus, välipohja- ja väliseinärakenteiden kunnon tarkastamiseksi ja vahinkoalueen laajuuden lisäselvitystä varten.
Mahdollinen keittiön ja keittiötä vasten sijaitsevan makuuhuoneen lattiapinnoitteiden purkutarve ja välipohjarakenteen kuivaustarve selviää em. purkutöiden jälkeen.
Tarvittavat putki-irrotukset ja tulppaukset.
Purkukohteiden suojaus ja alipaineistus.

Astianpesukoneen toiminta olisi syytä tarkastuttaa ennen sen takaisin asennusta ja vesiletkujen kytkemisen tulisi suorittaa putkiliike.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 27 - 32h

Lisätietoja