Palo, tuotantotilan lämmönjakohuoneessa hakesiilopalo

Kuvaus

Teollisen tuotantotilan lämmityskattilan hakesiilossa ollut hake syttynyt palamaan ilmeisesti siilonpohjasyötinruuvin jäädessä pyörimäänn, kun hakkeen syöttöhakkuri rikkoutunut.

Palo oli syttynyt yöaikaan, jolloin tuotantotiloissa ei työskennelty.  

Palon oli ollut kytevä, tervamainen palokaasulaskeumaa oli levinnyt haketilahuoneeseen, kattilahuoneeseen sekä niiden yläpuolella oleviin tuotantotiloihin, jonne rikkoutunut syöttöhakkuri oli sijoitettu.

Kaikkialla tuotantotiloissa oli pistävä palokaasuista aiheutunut haju ja palokaasulaskeuma.

 

Tuotantotiloista puhdistettiin kaikki pinnat ja kiinteät rakenteet sekä ikkunat ja ovet karmeineen.

Osastoiduissa tuotantotiloissa olleet koneet sekä vaihto- ja käyttöomaisuus siirrettiin muualle, tiloja raivatessa ja puhdistettaessa.

Puhdistus suoritettiin osastoimalla ja alipaineistamalla puhdistettava alue, ullakkotila osastoitiin omaksi puhdistusalueeksi, myös sosiaalitilat puhdistettiin.

 

Hakesiilo purettiin putkien eristeet poistettiin, ennen sen ja kattilahuoneen korkeapainepesua.

Tarvittavat sähkö- ja putkipurkutyöt sekä IV-kanavien puhdistus ja suodattimien vaihto.

.

 

 

 

 

 

 

 

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: > 330 h

Lisätietoja