Palo, kiinteistö, liiketilan pienkeittiö

Kuvaus

Liikekeskuksessa sijaitsevasta, liiketilan minikeittiötilasta alkunsa saanut palotapahtuma.

Palovauriotuneessa liiketilassa oli kaikkialla pinnoilla selvästi havaittavaa nokilaskeumaa.

Nokilaskeuma oli levinnyt lähinnä IV-kanaviston kautta viereisiin liiketiloihin.

 

Liiketilat tarkastettu: Liiketila 1 / ei laskeumaa, hajuhaittaa, keskusteltu omistajan kanssa,

Liiketila 2 / lievää, vähäistä nokilaskeumaa, tila alipaineistettu.

Liiketila 3 / ei laskeumaa, keskusteltu myymäläpäällikön kanssa. 

Liiketila 4 / lievää laskeumaa, keskusteltu ómistajan kanssa.

Liiketila 5 / lievää laskeumaa.

 

Yläkerran liiketila 6 / hyvin lievää laskeumaa lähinnä irtaimiston pinnoilla.

Liiketila 7 /  hajuhaittaa, ei näkyvää laskeumaa ( olivat aloittaneet siivoukset omatoimisesti).

Muissa liiketiloissa ei nokilaskeumaa tai hajuhaittaa.

 

Raivattu-, purettu- ja puhdistettu palovaurioituneen liiketilan katto-, seinä- sekä lattiapinnat, soisiaalitilat kalusteineen sekä alaslasketun katon yläpuolinen tila.

Minikeittiön purettu sekä sen läheisyydessä olleita rakenteita.

Työmaasähkö sekä sähköjohdotuksen ja -kalusteiden purkua, tarvittavat putkityöt sekä lämpöpattereiden irrotukset / pesua varten sekä niiden putkitulppaukset.

 

IV-kanavat ja -koneikko tarkastettu / puhdistettu, viereisten liiketilojen IV-kanavien tuloilma-aukot suojattu suodatinkankaalla noen leviämisen estämiseksi.

Pesujen ja puhdistusksen jälkeen palovaurioituneen liiketilan katto- ja seinäpintojen sekä alaslasketun katto-osuuden kapselointimaalausta.

Liiketilat, joissa havaittiin nokea, kiinteistön pinnat puhdistettu samanaikaisesti irtaimiston puhdistuksen kanssa.

Nokilaskeumaa oli lähinnä lattiapinnoilla ja IV-tulokanavien välittömässä läheisyydessä kiinteistön pinnoilla.

 

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 224 - 236h

Lisätietoja