• 20091030 005.jpg
  • 20091204 002.jpg
  • 20091204 006.jpg
  • 20091204 012.jpg
  • 20091204 036.jpg
  • 20091204 059.jpg
  • PC030025.JPG
  • PC030027.JPG
  • PC040036.JPG

Öljyä, teollisuusalueen maaperässä

Kuvaus

Maanrakennusalan työkoneita oli huollettu, korjattu ja varastoitu maapohjalla aiemman omistajan aikana. Lisäksi kiinteistöllä oli varastoitu jäteöljyä.

Toiminnan seurauksena öljyä oli päässyt valumaan maaperään. Kohde sijaitsi pohjavesialueella. Ely-keskuksen tarkastajat, olivat aiemmin tutustuneet kohteeseen. 

Maassa olevat öljyjäljet ovat lähinnä tontin itäosassa kolmella eri alueella.Likaantunut hienompi maa-aines, kivet ja lohkareet lastattiin siirtolavoille tai kuorma-autonlavalle ja toimitettiin öljyistä maa-ainesta vastaanottavalle kaatopaikalle.

Kaivu- ja kunnostustyötä ohjattiin kenttämittausten perusteella. Työn aikana määritettiin useita kenttänäytteitä selvittääksemme pilaantuneen alueen laajuutta ja pitoisuutta. 

Jäännöspitoisuusnäytteet kaivannon seinämiltä ja pohjasta otettiin kokoomanäytteinä. Osanäytteet otettiin seinämistä alhaalta ylöspäin kaapimalla ja pohjalta pistoina tai kaapimalla.

Kokoomanäytteet kerättiin kaasutiiviisiin muovipusseihin. Näytteenottolusikkaa puhdistettiin paperilla eri näytteiden välillä.

Kaivinkoneyrittäjä täyttää, kaivannot puhtaalla massalla, joka kuljetetaan kiinteistölle. Kaivantojen täyttämiseen käytetään myös kunnostusvaiheessa kaivannoista ylösnostettuja puhtaita kiviä ja lohkareita.

Täyttölupa annettiin sen jälkeen kun kaikki laboratoriotulokset olivat saapuneet ja olimme varmistuneet kaivannon jäännöspitoisuuksien puhtaudesta.

Kiinteistön alueella on öljytuotteiden käsittely ollut huolimatonta aiemman omistjan aikana. Maaperään joutuneet öljytuotteet ovat oletettavasti olleet lähinnä hydrauli- ja moottoriöljyjä.

Kaatopaikelle toimitettiin yhteensä 12 lavallista hienompaa maa-ainesta, kiviä ja lohkareita.

Jäännöspitoisuusnäytteiden osalta kenttätestien perusteella pitoisuudeltaan korkeimmat ja / tai muilta ominaisuuksiltaan arveluttavimmat näytteet lähetettiin laboratorioon varmennettaviksi.

Kun kyseisten näytteiden mineraaliöljypitoisuus (C10-C40) oli laboratoriomittauksissa 300 mg/kg ka tai sitä alhaisempi, kaivutyö voitiin katsoa päättyneen.

 

.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 78-93h

Lisätietoja