Alapuolisen asunnon asukas havainnut keittiön ja kylpyhuoneen katossa kosteuden aiheuttamia vaurioita.

Kuvaus

Alapuolisen asunnon omistaja oli havainnut keittiön ja kylpyhuoneen katossa kosteuden aiheuttamia vaurioita.

Rakenne pääpiirteittäin:
Välipohjan rakenteena parketilla pinnoitettu teräsbetonilaatta, kylpyhuoneiden pinnoitteina keraaminen laatoitus, kantavat seinät betonia, vaurio asunnon lattiakaivo valurautaa kuparisella korokerenkaalla.

Suoritettu rakenteita rikkomaton pintakosteusmittaus molempiin asuntoihin.
Vaurio asunto:
Havaittu lievästi ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja lattiakaivon ympärillä lähes 50 cm:n säteellä.
Kaivo oli erittäin likainen, puhdistettu kaivoa käsisuihkun avulla ja huomattu kaivon padottavan.
Vesi kaivossa nousi yli korokerenkaan puolenvälin ==> vesi ohjautuu rakenteisiin kaivon ja korokerenkaan saumakohdasta. Paikalla ollut huoltomies kertoi asukkaan sanoneen, että suihkua ei juurikaan käytetä ==>vauriot ovat alakerrassa vähäisiä.
Alapuolinen asunto:
Millään mitatuilla pinnoilla ei havaittu kohonneita pintakosteusarvoja.
Keittiön ja kylpyhuoneen katoissa havaittiin selviä kosteuden aiheuttamia vaurioita.

Vaurio asunnon kylpyhuoneen lattiaan porattiin kaksi 16mm mittareikää, jotka puhdistettiin, putkitettiin.
Asennettu anturit mittaputkiin, jonka jälkeen ne tulpattiin, reiät porattiin noin 30cm päähän lattiakaivosta.
==> molemmat mittapisteet märkiä.

Toimenpiteet:
Vaurio asunto:
Lattian pinnoitteiden poisto kylpyhuoneesta.
Lattiakaivon korokerenkaan uusiminen.
Samalla mitataan lattian kosteus porarei’istä.
Tarvittavat putkipurkutyöt.
Purkukohteen suojaus ja alipaineistus.
Töiden edetessä voi ilmetä tarpeita lisätoimenpiteille.
Vaurio asunnon kostuneiden rakenteiden koneellinen kuivaus.

Alapuolinen asunto:
Pinnoitteiden poisto vaurioituneilta alueilta alapuolisen asunnon kylpyhuoneen ja keittiön kattopinnoilta.
Alapuolisen asunnon pintojen ennalleen palautus kun vaurio asunnon rakenteet kuivuneet.
Töiden edetessä voi ilmetä tarpeita lisätoimenpiteille.

Tehtyjä toimenpiteitä:
Poistettu kastuneet pinnoitteet alapuolisen asunnon keittiön ja kylpyhuoneen katosta vaurioituneilta osin ==> pinnoilla ei havaittu kohonneita kosteusarvoja.
Purettu pinnoitteet vaurio asunnon kylpyhuoneen lattiasta ja asennettu koneellinen kuivaus purkutöiden jälkeen.

Suoritettu vaurio asunnon kylpyhuoneen betonin mittaus koeputkimenetelmällä ==> kuivaus lopetettu, rakenteet kuivia. .

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 35 - 40h

Lisätietoja