Käyttöehdot

Käyttöehdot (päivitetty 24.10.2019)

1. Vahinkotieto.fi ja vastuut Palvelusta

Käyttämällä PS-Palosaneerauksen ylläpitämää verkkosivustoa vahinkotieto.fi ja sillä olevaa sisältöä (jäljempänä Palvelu) sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. PS-Palosaneerauksella on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Kulloinkin voimassaolevat sopimusehdot ovat nähtävissä vahinkotieto.fi -sivustolla.

PS-Palosaneeraus antaa oikeuden tarkastella ja ladata tällä verkkosivustolla olevaa aineistoa vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön. Palvelun tekijänoikeudet kuuluvat kaikilta osin PS- Palosaneeraukselle eikä tämän Palvelun aineistoa ei saa muokata millään tavoin tai jäljentää tai julkisesti näyttää, esittää tai jakaa tai muuten käyttää julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen ilman PS-Palosaneerauksen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

PS-Palosaneeraus pyrkii luotettavan ja oikeellisen sisällön tuottamiseen. Kaikki tämän Palvelun sisältämä aineisto toimitetaan sellaisenaan sitoumuksetta. PS-Palosaneerauksen tuotteita ja palveluja koskevat velvollisuudet määräytyvät niiden sopimusten mukaan, joiden perusteella tuotteet tai palvelut toimitetaan. Tällä sivustolla julkaistut tiedot voivat viitata tuotteisiin tai palveluihin, joita ei ole saatavilla kaikissa maissa.

PS-Palosaneeraus varaa oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä tahansa syystä muuttaa Palvelun ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä niillä tarjottavia palveluita tai muita Palvelun ominaisuuksia. PS-Palosaneerauksella on oikeus keskeyttää Palvelun käyttäminen kokonaan, osittain tai tietyn asiakkaan osalta. PS-Palosaneeraus ei takaa keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa.

PS-Palosaneerauksen ylläpitämä verkkosivusto sisältää maksuttomia ja maksullisia osioita. Palvelun yhteydessä ilmoitetaan, mikäli kyse on maksullisesta palvelusta.

2. Käyttäjän vastuut ja velvoitteet

Käyttäjä saa käyttää Palvelua ainoastaan näiden käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjä on vastuussa mahdollisen käyttäjäkohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta kaikesta käytöstä. Käyttäjä vakuuttaa, että sen rekisteröitymisen yhteydessä antamat tiedot ovat oikeita. Palvelun käyttöoikeus on henkilökohtainen eikä sitä koskevaa käyttäjätunnusta tai salasanaa saa luovuttaa kolmansille osapuolille.

Käyttäjä on velvollinen käyttämään verkkopalvelua käyttöehtojen, lain ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu olemaan hyödyntämättä Palvelua ja siinä olevia tietoja kaupallisesti (esimerkiksi suoramarkkinointitarkoituksiin), sekä olemaan käyttämättä Palvelua näiden käyttöehtojen vastaisesti. Palvelun sisällön tai sen osan julkaiseminen, kopioiminen, liittäminen, siirtäminen tai säilyttäminen, lukuun ottamatta säilyttämistä tai tulostamista yksityiseen käyttöön on kielletty.

3. Palvelun omistus- ja tekijänoikeudet

Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Tekstiä tai kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tai hyvien tapojen vastaisiin tarkoituksiin.

PS-Palosaneeraus pidättää itsellään kaikki oikeudet Palveluun, sivuihin ja niiden sisältöön, jollei näissä käyttöehdoissa tai sivuilla toisin mainita. Kaikenlainen Palvelussa olevan sisällön tai sisällön osan kopioiminen ja jakelu, mukaan lukien rajoituksetta muun muassa teksti ja valokuvat, on kielletty, ellei tätä nimenomaisesti toisin mainita tai mahdollisteta Palvelun sisäisillä toiminnallisuuksilla.

4. Kolmansien osapuolien palvelut

Sivustolla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Palvelussa olevat linkit kolmansien osapuolten verkkosivuille on tarkoitettu vain käyttäjän avuksi. Siirtyessäsi tällaisille sivuille sovelletaan kyseisen sivuston omia käyttöehtoja. PS-Palosaneeraus ei valvo kyseisiä sivustoja tai niiden sisältöä eikä ole vastuussa niistä.

5. Maksullinen Palvelu ja laskutus

Maksulliseen Palveluun rekisteröityminen edellyttää 18 vuoden ikää tai edunvalvojan eli huoltajan suostumusta. PS-Palosaneerauksella on oikeus estää käyttäjältä maksullisen Palvelun käyttö maksuhäiriöiden, näiden käyttöehtojen rikkomisen tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi. Hyväksytty syy voi olla muun muassa tekijänoikeuksien loukkaaminen tai muu laiton toiminta.

Asiakkaan rekisteröidyttyä maksullisen Palvelun käyttäjäksi PS-Palosaneeraus antaa asiakkaalle käyttöoikeuden. Yritys- ja yhteisöasiakkaiden käyttöoikeudet on sidottu Palvelun aktivointihetkellä Asiakkaan käytössä olevaan IP-osoitteeseen. Yritys- ja yhteisöasiakkaat voivat halutessaan siirtää käyttöoikeuden toiselle IP-osoitteelle ilmoittamalla siitä PS-Palosaneeraukselle. Mikäli yritys- tai yhteisöasiakkaat haluavat käyttää Palvelua usealla eri IP-osoitteella, tulee yritys- tai yhteisöasiakkaan ostaa kullekin IP-osoitteelle oma käyttöoikeus Palveluun.

Maksullisten Palveluiden käyttäminen edellyttää Palvelun yhteydessä ilmoitetun hinnan suorittamista. Maksullisesta Palvelusta voidaan periä liittymismaksu sekä Palvelun käytön mukaan määräytyvä, aikaan sidottu taikka muulla tavoin määräytyvä maksu. PS-Palosaneerauksella on oikeus muuttaa Palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman Palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Voimassa oleva hinta ja hinnoitteluperuste vahvistetaan maksullisen Palvelun tilauksen yhteydessä.

Maksullinen Palvelu maksetaan tilauksen yhteydessä pankki- tai luottokortilla. Maksupalvelun Palvelussa toteuttaa Stripe (Stripe.com), ja käyttäjä ohjataan palveluntarjoajan sivulle maksutapahtuman yhteydessä.

6. Tietosuoja- ja turva

PS-Palosaneeraus noudattaa tietojen käsittelyssä kulloinkin voimassaolevia henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä sekä muita Suomen ja Euroopan unionin lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä. Henkilötietojen käsittelystä kerrotaan tarkemmin Tietosuojaselosteessa.

7. Vahingonkorvausvelvollisuus

Mikäli pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu, PS-Palosaneeraus ei vastaa mistään tämän Palvelun käytöstä, käytön estymisestä tai muusta Palvelun johdosta aiheutuvasta välittömästä tai välillisestä vahingosta kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä.

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan PS-Palosaneeraukselle näiden käyttöehtojen tai lainvastaisen käytön aiheuttamat vahingot.