Sattuiko kiinteistövahinko?

Vesi- ja kosteusvahingot

Vesivahinko voi saada alkunsa monesta eri syystä. Yleisiä syitä vesivahingon syntymiselle ovat inhimillinen erehdys, rakennevirheet ja huolimattomuus. Vesivahingon saneeraus voi pahimmillaan vaatia laajamittaista rakenteiden purkamista ja…

Mikrobivauriot

Rakenteissa oleva ylimääräinen kosteus voi johtaa mikrobivaurioon. Arkikielessä käytetään myös nimitystä homevaurio. Yleensä syynä on pitkällä aikavälillä salakavalasti syntynyt vesivahinko, joka johtuu esimerkiksi rakennusvirheestä, putkien haurastumisesta tai…

Tulipalovahingot

Tulipalo aiheuttaa useimmiten merkittävät vahingot ja tulelta säästyneetkin tilat kärsivät mm. noesta ja palokaasuista. Tilastollisesti useimmat tulipalot saavat alkunsa viallisista sähkölaitteista. Sammutusvesi ja muu palontorjunta sekä…

Ympäristövahingot

Ympäristövahingolla tarkoitetaan tilannetta, jossa maaperään tai veteen on päässyt vaarallista ainetta. Öljyvahinko voi aiheutua, kun polttoöljyä päätyy talon rakenteisiin ja maaperään esimerkiksi öljysäiliön tai öljyputkien vuodon tai täytö…

Vahinkotieto.fi on PS-Palosaneeraus Oy:n ylläpitämä tietokanta eri tyyppisistä vahinkotapauksista ja niiden saneerauksesta. Olemme keränneet tietoa ja valokuvia todellisista palo-, vesi-, ilkivalta- ja ympäristövahingoista lähes 30 vuoden ajalta.

Tietokannan tarkoituksena on helpottaa käyttäjää löytämään aiempia vastaavanlaisia vahinkotapauksia ja arvioimaan tällä tavalla vahingon suuruutta ja tarvittavia saneeraustoimenpiteitä ja kustannuksia. Palvelu on tarkoitettu sekä vahingonkärsijöille tai heidän edustajilleen, että alan ammattilaisille saneeraus ja vakuutustoimialoilla.

HUOM! Vahinkotieto tarjoaa käyttäjille kolme ilmaista vahinkotapausta per viikko.

Halutessasi voit myös tilata itsellesi määräaikaisen rajoittamattoman käyttöoikeuden koko Vahinkotieto.fi kantaan.